اطلاعات تماس اطلاعات تماس

 

آدرس دانشکده در تهران :

خیابان شهید مفتح نرسیده به خیابان انقلاب-شماره 43-دانشکده علوم زیستی.

تلفن :   02188848940

 

آدرس دانشکده در کرج :

خیابان شهید بهشتی- میدان دانشگاه- دانشگاه خوارزمی-دانشکده علوم زیستی

تلفن : 0264579600  داخلی : 2313   -  02634513009

فکس : 02634513009