نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

نام و نام خانوادگی: مسعود مشهدی اکبر بوجار

تاریخ تولد: ششم دی- 1339

تولد: تهران،         ملیت: ایرانی

سابقه تحصیلی:

 • دکترای تخصصی (Ph.D): در رشته بیوشیمی، مرکز تحفیفات بیوشیمی- بیوفیزیک دانشگاه تهران (IBB). دانشگاه تهران. 1373-1368

عنوان پایان نامه دکترای: مطالعه مکانیسم اثر تئوفیلین بر ستنز پروتئین و کروماتین سلولی در بافت ریه موش سوری نژاد Balb/C

کارشناسی ارشد: در رشته بیوشیمی، مرکز تحفیفات بیوشیمی- بیوفیزیک دانشگاه تهران (IBB). دانشگاه تهران. 1365-1368

عنوان پایان نامه: بررسی اثرات تئوفیلین بر تولید فاکنورهای خونساز در بافت ریه موش سوری نژاد Balb/C

 

کارشناسی: زیست شناسی، دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی. 1358- 1365

سوابق آموزشی:

 1. دانشگاه علوم پزشکی اراک: دانشکده پزشکی، تدریس بیوشیمی، ژنتیک، 1373-1379
 2. دانشکده حفاظت و بهداشت کار (تهران): تدریس بیوشیمی، سم شناسی. 1371-1373
 3. دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی.

الف: تدریس در مقطع کارشناسی:  بیوشیمی، ژنتیک، زیست شناسی پرتوی، ابزارها و روشها. 1379- 1365

ب: تدریس در مقطع کارشناسی ارشد: بیوشیمی انزیمها، بیوشیمی داروئی، قند و لیپید، روشهای بیوشیمی، روش تحقیق. 1387- تا کنون.

طرحهای پژوهشی مصوب:

 1. مطالعه اثرات بیوشیمیائی- بالینی لکتین سویا.  دانشگاه علوم پزشکی اراک. 1375-1376
 2. بررسی تاثیرات میدان الکترو مغناطیسی بر انزبمهای انتی اکسیدانتی، بافت ریه موش صحرائی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم. 1381-1382.
 3. ارزیابی شاخصهای آنتی اکسیدانتی خون مبتلایان به سرطان کلون. مرکز تحقیقات کبد. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بیمارستان طالقانی. تهران. 1382-1383
 4. بررسی مکانیسم مقاومت به سمیت و شناسائی گیاهان بیش انباشتگر مولیبدن. صندوق حمایت از پژوهشگران. 1388-1389.

 

مسئولیتهای دانشگاهی:

 • مسئول آزمایشگاه تحقیقات، گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، 1375-1379
 • معاونت پژوهشی دانشکده حفاظت و بهداشت کار (تهران)، 1369-1372

-     مسئول فنی آزمایشگاه تخصصی طب کار تامین اجتمائی- پلی کلینیک شهید حیدری، تهران.1374-1377

 • معاونت آموزشی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) تهران.1384-1386
 • معاونت پژوهشی دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، 1391-1393
 • مسئول آزمایشگاه تحقیقات بیوشیمی (آنالیتیکال)، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، 1379- تا کنون.
 • مدیر مرکز کار آفریتی، دانشگاه خوارزمی،1385-1391

 

مهارتهای تکنیکی: انواع کروماتو گرافی ستونی و سطحی. گاز کروماتو گرافی، HPLC, FPLC, HPAE ، الکتروفورز (افقی، موئینه، عمودی)، الیزا، کشت سلول و بافت، انواع اسپکتروفتومتری (مرئی، فلورسانس، ماوراء بنفش، مادون قرمز، دورنگ نمائی)، روشهای استخراج متابولیتها. دستگاه جذب اتمی.  

 

کنگره ها و سمینارهال داخلی و خارجی:

مسعود مشهدی اکبر بوجار، عیسی نور محمدی، بررسی اثر مواجهه با تترا کلرو کربن و مواد نفتی بر شاخصهای بیوشیمیائی خون و سلامت کارگران. اولین سمینار آشنائی با سموم صنعتی. دانشکاه علوم پزشکی مشهد. 8-12مهر، 1372.

 • مسعود مشهدی اکبر بوجار، محسن طالقانی، تعیین سطح درمانی تئوفیلین در بیماران مبتلا به آسم. اولین کنگره تعیین درمانی داروها. دانشکده داروسازی دانشگاه تهران. 17-15 فروردین، 1371.
 • مسعود مشهدی اکبر بوجار، عیسی نور محمدی، بررسی پارامترهای بیوشیمیائی در کارگران مواجه شده با میدان الکترو مغناطیسی در ایستگاه های تبدیل قدرت. هفتمین کنگره مهندسی پزشکی. دانشگاه شریف. تهران، 16-19 آبان، 1370
 • مسعود مشهدی اکبر بوجار، محمد علی با صداقت. بررسی آنزیمهای آنتی اکسیدانتی و تخریبهای اکسیداتیو در کارگران مواجه شده با سموم آفت کش. دومین سمینار فیزیک پزشکی و مهندسی زیستی، دانشگاه تبریز، دانشکده پزشکی، 9-11 مرداد، 1372.
 • نور علی ساجدی، مسعود مشهدی اکبر بوجار، سعید موسوی. اثرات تلقیح میکوریزا و تغذیه با سطوح مختلف روی بر شاخصهای مورفولژیکی در ذرت خوشه ای تحت تنش کم آبی. دهمین کنگره علوم گیاهی و بهبود کشاورزی. کرج. 28-31 مرداد. 1387
 • مسعود مشهدی اکبر بوجار. جنبه های ییوشیمیائی بیماریهای کار آفرینی. دومین کارکاه تحصیلات تکمیلی و کار آفرینی. دانشکاه تهران. 8-11 بهمن. 1385
 • محسن کوچ اصفهانی، کاظم پریور، - مسعود مشهدی اکبر بوجار.بررسی اثر ال-آرژنین بر کشت بافت قلب موش سوری. اولین کنگره بین المللی علوم زیستی. دانشگاه آزاد اسلامی.تهران. 23-24 آذر – 1384
 • داود حبیبی، محمد اردکانی، مسعود مشهدی اکبر بوجار. بررسی اثر تحریکی سلنیم بر شاخصهای رشد واریته های سویا تحت تنش کم آبی. اولین کنگره بین المللی علوم زیستی. 24-25 دیماه. 1385
 • مسعود مشهدی اکبر بوجار، الهام پژوهش فر. مطالعه اثرات محیطی کارخانه تولید آلومینیم بر شاخص های فیزیولژیکی و ییوشیمیائی پنج گونه درخت اطراف کارخانه. کنفرانس بین المللی آلومینیم. تهران. دهکده اولمپیک. 2-3 اردیبهشت. 1389
 • فرناز روشندل، مسعود مشهدی اکبر بوجار.  بررسی اثر ژرانیل دی فسفات و انالوگ آن بر شاخصهای ییوشیمیائی- فیزیولژیکی گیاه Coriandrum sativum . دومین کنگره بین المللی یافنه های نوین در کشادرزی. ساوه. 17-19 مهر. 1393.

 

1- Masoud M. A. Boojar, Issa Nour Mohamadi. The effects of a mixture of petroleum and tetra-chloro ethylene on some clinical health parameters of workers. In abstract book of "1st International workshop on poisons information centers". Oct 16-21. University of medical sciences, Mashhad, Iran. 1993, p. 56.

2- Masoud M. A. Boojar, Mohsen Talghani. Determination of therapeutic levels of theophylline in asthmatic patients. In proceedings of "1st International congress of therapeutic drug level monitoring". University of medical sciences, Faculty of pharmacology, Tehran, Iran. 1992, March 1-3.

3- Masoud M. A. Boojar, Issa Nour Mohamadi. The study of biochemical parameters in workers longitudinally exposed to electromagnetic fields in power system stations. In abstract book of "7th Conference of medical engineering". University of Sharif Industry. Tehran, Iran 1994, Nov 18-21.

4- Masoud M. A. Boojar, Mohamad Ali Basedaghat. The study of antioxidative enzymes and oxidative damage biomarkers in workers of pesticides production factory. In proceedings of "The second Iranian congress of medical physics and biomedical engineering seminar". Tabriz University of medical sciences. Iran, 1993. Jul 31- Aug 2.

5- Rabbani A., Boojar M., Goliaei B. The effect of theophylline on production of colony stimulating factors by the lung. In abstract of "20th FEBS meeting. Budapest, Hungary. 1990. Aug 19-24, P, 20.

6- M. M. A. Boojar, A. Lashgari, K. Parivar, A. Shokravi. The effects of 15-crown-5 and 18-crown-6 on mouse bone marrow colony formation invitro. Poster presentation. In abstract book of " 32nd Annual meeting international Society for Experimental Hematology. Jul 5-8, 2003. Paris- France.

7- A. Lashgari, M. M. A. Boojar, K. Parivae, A. Shokravi. The effects of 15-crown-5 and 18-crown-6 on mouse bone marrow hematopoietic cell culture and their interations with c-AMP, DNA and histones. Poster presentation. In abstract book of "HUPO 2nd Annual & IUBM XIX joint world congress. October 8-11, 2003. Montreal. Canada.

8- Habibi D., Akbar Boojar M. M., Mahmoudi A., Ardakani M. R. Antioxidative responses to water stress among three sunflower (Carthamus tincotorius L.) cultivars. In final program and abstract of "The 2nd International conference on integrated approaches to sustain and improved plant production under drought stress".  University of Rome, Italy. 2005. Sept 24-28.

9- Boojar M. M. A. Parivar K., Shockravi A. The effects of 15-crown-5 and 18-crown-6 on oxidative stress and DNA damage biomarkers in the lung tissue culture. In Abstract book of "XXX International Symposium on Macrocyclic Chemistry". Dresden, Germany. 2005. Jul 17-21, p, A103.

10- Davood Habibi. Masoud Mashhadi Akbar Boojar. Mohamad Reza Ardakani. Antioxidative and growth promoting effects of Selenium on soybean varieties under water deficit. 18th word congress of soil science. Philadelphia, Pennsylvania, USA. July, 9-15, 2006.

11- Masoud Mashhadi Akbar Boojar. Abas Shockravi. The study of cytotoxicity effect and status of oxidative stress of two novel synthesized tri-aza macrocyclic diamides as studied in WI38 cell lines. In final program and abstract of "2nd intewrnational symposium on macrocyclic and supermolecular chemistry. Pavia, Italy. 24-28 Jun 2007.

12- Habibi D, Kazem I, Boojar M.M., Taleghani D. F. Effect of drought stress and selenium Fol;iar Aplication on some Agronomic Characters of Bean (Phaseolus vulgaris) Varieties. The 6th Asian Crop Science Association Conference. – The 2nd International Conference on Rice for the Future. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand. 5-9 November 2007.

13- Davood Habibi. Parinaz Pouresmaeil., Masoud Mashhadi Akbar Boojar. Effect of super-absorbent polymers on yield and water use efficiency of red bean (Phaseolus vulgaris L.). Ninth International Conference on Dryland Development Sustainable Development in Drylands-Meeting the challenge of Global Climate Change. 7-10 November 2008, Alexandria, Egypt.

14- Masoud Mashhadi Akbar Boojar, Mojgan Moslemy, Maryam Alavi. The effect of b-cyclodextrin, 18-crown-6 and their co-administration on A549 cell culture with regard to antioxidative enzyme defense activities. Book of abstract, First international symposium "Supermolecular and Nonochemistry" 25-29 Aug. 2008 Kharkov, Ukraine.

15- Mahdi Mashhadi Akbar Boojar, Masoud Mashhadi Akbar Boojar Oxidative staus in WI39 cell line in respons to treatment with different types of cyclodextrins. In "National Conference on Undergraduate Research", University of Wisconsin. USA. April 16-18, 2009.

16- Masoud Mashhadi Akbar Boojar, Mahnaz Azarnia and Ahmad Reza Katozian. Evaluation of the Genotoxic Properties of Nanoparticulate and Bulk ZnO, Al2O3 in the Human Lung Cell Line A549. 1st Nano Today Conference Singapore   August 2-5,  2009 POSTER SESSION II, IIP3-25.

17- Habibi D., Rahmani M., Shirani A. H., Daneshian J., Valadabadi A., Moaveni P., A. Boojar M. M. Effect of superabsorbent polymers on yield and antioxidant enzymes activity of mustard (Sinapis alba L.) under stress. In "The 3rd International Conference on Integrated Approaches to Improve Crop Production Under Drought-Prone Environments". INTERDROUGHT-III. Oct. 11-16. 2009. Shanghai, China. P 3.16.

18- Makvandi, Sh., Mohaghegh, B., Mashhadi Akbar Boojar, M. Biogeochemistry of Manganese: Case study in Venarch mine, Iran. Presentation at "5th Annual International Symposium on Environment". 20-23 May 2010. Athens, Greece.

19- Alizadeh Ali Akbar, Dehkhoda Mohamadreza, Mashhadi Akbar Boojar. Masoud. The effect of different interval activities on antioxidative enzyme activities and oxidative damage biomarkers of lipids, proteins and DNA. 7th  International Congress on Physical Education and Sport Sciences. 2-3 March, 2010. Tehran. Iran.

20- Mohsen Tarigheslam., Reza Zarghami., Masoud Mashhadi Akbar Boojar., Meysam Oveisi. Effect of Nitrogen fertilizer and Water deficit stress on yield and yield components of corn  (Zea mays L.). 11th Agriculture science and plants improvement congress of Iran. 30, December 2010 Iran. Tehran.

21- R. ZARGHAMI,  M. M. AKBAR BOOJAR, M. OVEYSI. The effects of drought stress and nitrogen on biological efficiency, lipids and seed phosphate in corn single cross variety. Third International Oil Seeds and Nutritional Oils (ISOE). 22-23 December 2010. Tehran. Iran.

22- KHOSHOUEE, S., R. ZARGHAMI, M. M. AKBAR BOOJAR, M. TARIGHALESLAMI and M. M. TORABI. Effect of Water Deficiency and Plant Density on Agronomic Traits of Two Soybean Cultivars (Glycine max L.) in Varamin-Iran. 16th Asian Agricultural Symposium and 1st International Symposium on Agricultural Technology. August 25-27, 2010. Bangkok, Thailand.

23- TARIGHALESLAMI, M., R. ZARGHAMI, M. MASHHADI AKBAR BOOJAR, M. OVEYSI, S. KHOSHOUEE1 and A. HOSSEINMOHSENBEIGI. Effect of Nitrogen Fertilizer and Water Stress on Some Agronomic Traits of Corn (Zea mays L.) Hybrid (Sc704) in Varamin-Iran. 16th Asian Agricultural Symposium and 1st International Symposium on Agricultural Technology. August 25-27, 2010. Bangkok, Thailand.

24- Boojar Mashhadi Akbar Masoud., Bagheri Amir. Comparative biochemical study on three dominant trees growing around aluminum production factory. 4th Int. Conference on Plant & Environmental pollution. 8-11 December, 2010. Lucknow, India.

25- Masoud Mashhadi Akbar Boojar. First national workshop on molecular study of oxidative stress tolerance in plants. Islamic Azad University. Karaj. Iran. February 15-17. 2011. Iran.

26- Boojar Mashhadi Akbar Masoud. Seyedeh Fatemeh Razavipour. Potential and biochemical evaluation of soybean and canola treatment by two microorganism and metal chelating agent on manganese accumulation.Int. Conference on Biotechnology for better tomorrow (BTBT). 6-9 February. 2011. India.

27- Masoud Mashhadi Akbar Boojar. Shahrbanoo Heidari, Zahra Tavakoli. Biogeochemical study on responses of dominant trees to Aluminum growing on Boksit mine. 20th International Symposium on Environmental Biogeochemistry. (PSII-8). 27th- 30th September, 2011. Istanbul, Turkey.

28- Hamid Ezatpanah, Sara Shabani, Masoud MashhadiAkbar Boojar. The effect of canned tuna fish processing steps on mercury and Arsenic contents of Iranian tuna fish. The first North and Easeteuropean congress on food NEEFOOD-2012. April 22-24 2012. St.petersburg, Russia.

29- Mahshad magomi., Yuness mostofi., Zabiholah zamani., Alireza talaei. Masoud Mashhadi Akbar Boojar. The effect of hot air treatment on postharvest quality of pomegranate arils ‘cv. Malase-Saveh'. Int. Congress of pomegranate. 15-16 Oct   2011, Mashhad Ferdowsi University. Mashhd. Iran.   

30- Masoud  Mashhadi Akbar Boojar1*.,  Abass Shokravi., Fargol  Mashhadi Akbar Boojar. Evaluation of Rat Lipid Parameters and Oxidative Damage Biomarkers Treated by Dibenzo sulfide (TTD) and Dibenzo sulfoxide (TSD) Macrocyclic Diamides. The 4th European Workshop on Lipid Mediators. 27-28, September, 2012. Pasteur Institute, Paris.

31- Mahshad Hosseini, Masoud Mashhadi Akbar Boojar, Kharazmi University; Pejman Moradi, Diba Keyhan, Islamic Azad University. Effective induction of essential oil, main volatile compounds and antioxidant defense in Rosmarinus officinalis L. by influence of acetyl-Coenzyme A. 10th International Phytotechnologies Conference Proceedings. October 1-4, 2013 Syracuse, New York, USA.

 

مقالات چاث شده در مجلات علمی:

1- A. Rabani and M. M. A. Boojar. The effect of theophylline on colony stimulating factor production by the lung. Med. J. Isl. Repab. Iran. 1991. 5(3-4): 149-155.

2- A. Rabani, M. Vedadi, B.Gholiaei, M.M.A. Boojar. The effect of indometacin on colony stimulating factor production by the lung. Prostaglandins, Leukotrianes and Essential Fatty Acids. 1991. 42: 57-60.

3- Massod M. A. Boojar and Azar Rabani. The effect of theophylline on the kinetics of cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit, c-AMP, protein kinase inhibitor and their relation ship in lung tissue. Med. J. Isl. Repub. Iran. 1995. 8(4): 249-259.

4- Massod Mashhadi Akbar Boojar, Faranak Goodarzi. Mohamad Ali Basedaghat. A longitudinal follow up of pulmonary function and symptoms in workers exposed to manganese. J. Occup. Environ. Med. 2002. 44(3): 282-291.

5- Massod M. A. Boojar, Faranak Goodarzi. Long term follow up of work place and well water manganese effects on iron status indexes in manganese miners. Arch. Environ. Health. 2002. 57(6): 519-528.

6- Parivar K.,  Mohseni Kouchesfahani H., Boojar M. M. A., Hayati R. N. Organ culture studies on the development of mouse embryo limb buds under EMF influence. Inter. J. Radiation. 2006. 82(7): 445-467.

7- Massod M. A. Boojar, Faranak Goodarzi, Manuchehr M. A. Development and reduction of hypertension and oxidative stress among detergent industry workers. Archives of Environmrntal Health. 2004. 59(12): 700-710.

8- Massod M. A. Boojar, Faranak Goodarzi. Cytotoxicity and the levels of oxidative stress parameters in WI38 cells following 2 macrocyclic crown ethers treatment. Clin Chim Acta. 2006. 364: 321-327.

9- Davood Habibi, Parinaz pooresmaeel, Abolghasem Tavasoli, Masoud M. A. Boojar. Study of the effect of supper absorbent polymer on yield efficiency, antioxidant enzymes in different red-been varieties. J. Iranian Agriculture and Plant Improvement. 2006. 2:83-96.

10- P. Pouresmaeil, D. Habibi., A. Tavassoli and M.M A. Boojar. Effect of drought stress on some agronomical and physiological traits of different red bean phaseolius vulgaris L. genotypes. J. Iranian Agriculture and Plant Improvement. 2006. 3:39-59.

11- Massod M. A. Boojar, Faranak Goodarzi. Oxidative response of rat lung tissue after crown ethers exposure and the effects of alpha-tocopherol treatment. Clin Chim Acta. 2006. 370: 158-164.

12- Masoud M. A. Boojar, Faranak Goodarzi. The copper tolerance strategies and the role of antioxidative enzymes in three plant species grown on copper mine. 2007, Chemosphere 67:2138-2147.

13- Masoud M. A. Boojar, Abbas Shockravi. On the cytotoxicity and status of oxidative stress of two novel synthesized tri-aza macrocyclic diamides as studied in V79 cell lines. Bioorganic and Medicinal Chemistry. 2007, 15: 3437-3444.

14- Ali Rostami, Massod Mashhadi Akbar Boojar, Peyman Adibi, Tahereh Changiz. The level of oxidative stress markers among physicians in a medical residency program. Archive of Environmental and Occupational Health. 2008, 63:154-159.

15- Massod Mashhadi Akbar Boojar. Mahnaz Azarnia. Shockravi Abbas, Hamed Pajoheshfard. The study of maccrocyclic diamide dibenzo sulfoxide effect on antioxidant enzyme activities, oxidative damage biomarkers and histological carackteristics of kidney, liver and testis of Balb/C mice. Journal of Science Teacher Training University. 2008, 8 (1): 35-56.

16- Nour Ali Sajedi1, Mohammad Reza Ardakani, Ahmad Naderi,   Hamid Madani, Masoud Mashhadi Akbar Boojar. Effect of nutrition elements application on agronomical characters of maize hybrid (KSC.704) under water deficit stress at different growth stages. J. Iranian Agriculture and Plant Improvement. 2008. 4:1-16.

17- Massod Mashhadi Akbar Boojar., Kazem Parivar., Abass shokravi., Maral Molaei. Effect of Dibenzo-18- crown-6 on haemopoietic cells colony formation of mouse bone marrow. Medical science Journal of Islamic Azad University.2009, 18: 209-217.

18- Kouchesfahani M. H., Parivar, K., Boojar M. A. M., Golbustan E. Long-term culture of fetal Balb/C mouse heart and effects of electromagnetic field and L-Arginine on the heart development. Medical science Journal of Islamic Azad University. 2009, 19 (1): 3-10.

19- Massod Mashhadi Akbar Boojar. Comparative evaluation of Oxidative stress status and manganese availability in plants growing on manganese mine. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2008, 71: 692-699.

20- Amrollah Nabigol1, Roohangiz Naderi, Younes Mostofi, Ahmad Khalighi1, and Masoud Boojar Soluble Carbohydrates Content and Ethylene Production in Cut Rose Cultivars. Hort. Environ. Biotechnol. 2009, 50 (2): 1-5.

21- Masoud Mashhadi Akbar Boojar, Faranak Goodarzi. Longitudinal follow-up of oxidative stress and DNA damage parameters in detergent workers. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2009, Volume 13 (Issue 1): 42-50.

22- H. R. Tohidi-Moghadam., A. H. Shirani-Rad., G. Nour-mohammadi., D. Habibi and M. Mashhadi-Akbar Boojar. Effect of super absorbent application on antioxidant enzyme activities in Canola (Brassica napus L.) cultivars under water stress conditions. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 2009 4(3):215-223.

23- N. A. Sajedi., M. R. Ardakani., A. Naderi., H. Madani and M. Mashhadi Akbar Boojar. Response of Maize to nutrients foliar application under water deficit stress conditions. American Journal of Agricultural and Biological Sciences. 2009. 4(3): 242-248.

24- Hossein Zahedi., Ghorban Noormohammadi., Amir Hossein Rad., Davood Habibi and Masoud Mashhadi Akbar Boojar. The effects of Zeolite and foliar application of selenium on growth yield and yield components of three canola cultivars under drought stress. World applied Sciences Journal. 2009. 7(2): 255-262.

25- H. R. Tohidi-Moghadam., A. H. Shirani-Rad., G. Nour-Mohamadi., D. Habibi., S. A. M. Modares-Sanavy., M. Mashhadi Akbar Boojar. Response of oilseed rape genotypes to water stress and hydrogel application. Pesq. Agropec. Trop., Goiânia. 2009. 39 (3): 243-250.

26- Masoud M. A. Boojar., Zahra Tavakoli. Role of antioxidant enzyme response and phytochelatines in tolerance strategies of Alhagi camelorum Fisch growing on copper mine. 2010. 69 (1): 107-121.

27- Massod Mashhadi Akbar Boojar. The role of antioxidative enzymes in copper tolerance strategy of Mimosaceace prosopis fracta growing in a copper mine. International Journal of Plant Biology 2010; 1:e16: 78-83.

28- Masoud M. A. Boojar. The study of oxidative response of V79 cells following cyclodextrins treatment. Biochemistry. 2011. 5 (1): 58- 66.

29- Taraneh Samarzadeh vajdfar, Mohamad reza Ardakani, Masoud Mashhadi Akbar Boojarand Saeed Mafakheri. Phytohormonal responses of sunflower (Helianthus annuus L.) to magnetized water and seed under water deficit conditions.  Meadle-East Journal of Scientific Research. 2011. 7(40): 467- 472.

30- Masoud M. A. Boojar., Nazmodin Noory, Manoochehr M. A. Boojar. Effect of wet cupping on antioxidant status in peripheral and cupping blood of non-athletes. Biochemistry, an Indian Journal. 2011. 5(5): 281-288.

31- Masoud M. A. Boojar., Abbas shokravi, Farzan M. A. Boojar., Evaluation of the genotoxic properties of dibenzo sulfide (DBS) and dibenzo sulfoxide (DBSO) macrocyclic diamides (DSOMD) in the human lung cell line A549. Biochemistry, an Indian Journal. 2011. 5(4): 236-244.

32- Saeed Sayfzadeh, Davood Habibi, Dariush Fathoolah Taleghani, Ali Kashani, Saeed Vazan, Seyyed Hossein Sadre Qaein, Ali Habib Khodaei, Masoud Mashhadi Akbar Boojar. Response of Antioxidant Enzyme Activities and Root Yield in Sugar Beet to Drought Stress. 2011. International Journal OF Agriculture & Biology. 3–357–362.

33- Masoud M. A. Boojar., Zahra Tavakoli. Antioxidative Responses and Metal Accumulation in Two Invasive Plant Species Growing on Mine Tailings in Zanjan, Iran. 2011. Pedosphere 21: 802–812.

34- Yaser Esmaeilian, Hamid Nouri, Ebrahim Amiri, Masoud Mashhadi Akbar Boojar, Mahdi Babaeian and Abolfazl Tavassoli. Investigation the Influences of Manure Sources and Chemical Fertilizers on Yield, Protein and Oil Content of Sunflower under Drought Stress. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2011, 5(10): 1084-1089.

35- Masoud Mashhadi Akbar Boojar and Zahra Tavakkoli. New Molybdenium-hyperaccumulator among plant species growing on Molybdenum mine- A biochemical study on tolerance mechanism against metal toxicity. Journal of Plant Nutrition, 2011. 34:1532–1557.

36- Mohsen Tarighaleslami, Reza Zarghami, Masoud Mashhadi Akbar Boojar and Meysam Oveysi. Effects of Drought Stress and Different Nitrogen Levels on Morphological Traits of Proline in Leaf and Protein of Corn Seed (Zea mays L.). American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 2012. 12 (1): 49-56.

37- Yaser Esmaeilian, Mohammad Galavi, Mahmoud Ramroudi and Masoud Mashhadi Akbar Boojar. Diurnal variability of stigma compounds of saffron (Crocus sativus L.) at different harvest times. Annals of Biological Research, 2012, 3 (3): 1562-1568.

38- Mehdi Hosseini Farahi, Ahmad Khalighi1, Bahman Kholdbarin, Masoud Mashhadi Akbar- Boojar, Saeid Eshghiand Bijan kavoosi and Abdolhossein Aboutalebi. Morphological responses and vase life of Rosa hybrida cv. Dolcvita to polyamines spray in hydroponic system. Annals of Biological Research, 2012, 3 (10): 4854-4859.

39- N. A. Sajedi & M. Ferasat & M. Mirzakhani & M. Mashhadi Akbar Boojar. Impact of water deficit stress on biochemical characteristics of safflower cultivars. Physiol Mol Biol Plants (October–December 2012) 18(4):323–329.

40- Sadegh Asbahi Sis, Younes Mostofi, Masood M. A. Boojar and Ahmad Khalighi. Effect of nitric oxide on ethylene biosynthesis and antioxidant enzymes on Iranian peach (Prunus persica cv. Anjiri). Journal of Food, Agriculture & Environment. 2012. Vol.10 (2): 125 - 129.

41- Mehdi Hosseini Farahi, Ahmad Khalighi1, Bahman Kholdbarin, Masoud Mashhadi Akbar- boojar, Saeid Eshghi, Bijan kavoosi5 and Abdolhossein Aboutalebi. Influence of Exogenous Spermidine on Quality Properties and Vase Life of Rose (Rosa hybrida cv. Dolcvita). Annals of Biological Research, 2012, 3 (10):4758-4763.

42- Hamid Reza Javanmard*, Davood Habibi, Mehran Hoodaji, Farzad. Paknejad and Masoud Mashhadi Akbar Boojar. Influence of humic acid, super absorbent and bacteria usage on the lead phytoextraction by annual alfalfa (Medicago scutellata L.) from contaminated soil. Res. on Crops. 2012, 13 (3) : 1048-1052.

43- Nasrin Mohammadi, Soraya Mohammadi, Vahid Abdossi1 and Masoud Mashhadi Akbar Boojar. Effect of UV-C radiation on antioxidant enzymes in strawberry fruit (Fragaria x ananassa cv. Camarosa). ARPN Journal of Agricultural and Biological Science. 2012, 7(10): 860-864.

 

44- Parinaz Pouresmaeil, Davood Habibi, Masoud Mashadi Akbar Boojar, Mohsen. Tarighaleslami, Sepand Khoshouei. Effects of superabsorbent application on Agronomic characters of red bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars under Drought stress conditions. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 2012, 4 (24), 1874-1877.

45- Parinaz Pouresmaeil, Davood Habibi, Masoud Mashadi Akbar Boojar. Yield and yield component quality of red bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars in response to water stress and super absorbent polymer application. Annals of Biological Research, 2012, 3 (12): 5701-5704.

46- Ali Akbar Alizadeh*, Mohamadreza Dehkhoda, Masoud Mashhadi Akbar Boojar, Nazmodin Noory. Effect of different frequencies of endurance training on antioxidant defense in non-athletes after exhaustive exercise. Biochemistry, 2012, 6 (3):88-93.

47- Iraj Samipour1, Masoud Mashhadi Akbar Boojar2 and Alireza Pazoki. The impact of spraying silamol on the resistance of some agronomical parameters of Lolium Perenne L. to salinity. Annals of Biological Research, 2013, 4 (5):256-261.

48- N. A. Sajedi and M. M. A. Boojar. Response of antioxidant compounds to selenium and salicylic acid in wheat cultivars under dry land conditions. Acta Agronomica Hungarica, 2013, 61(1), pp. 79–87.

49- Parinaz Pouresmaeil, Davood Habibi, Masoud Mashadi Akbar Boojar and Mohsen Tarighaleslami. Effect of super absorbent polymer application on chemical and biochemical activities in red bean (Phaseolus volgaris L.) cultivars under drought stress. European Journal of Experimental Biology, 2013, 3(3):261-266.

 

50- M. Tarighaleslami1, R. Zarghami, M. M. A. Boojar and A. A. Koliai. Fatty acid, seed phosphorous and grain yield of maize as influenced by different irrigation and nitrogen fertilizers. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (No 3) 2013, 479-484.

51- Dina Morshedi, Zeinab Mohammadi, Masoud Mashhadi Akbar Boojar, Farhang Aliakbari. Using protein nanofibrils to remove azo dyes from aqueous solutionby the coagulation process. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 112 (2013) 245– 254.

52- Toktam Mostaghim, Hamid Ezzatpanah, Masoud Mashhadiakbar Boojar, Mohammad Hadi Givianrad, Ebrahim Hosseini1 and Reza Azizinejad. The effect of various deep frying methods on malondialdehyde content of potato chips. Annals of Biological Research, 2013, 4 (4):46-52.

53- Marjaneh Sedaghatia, Hamid Ezzatpanaha, Masoud Mashhadiakbar Boojarb, Maryam Tajabadi Ebrahimic and Mehdi Aminafshar. Plasmin-digest of β-lactoglobulin with antibacterial properties. Food and Agricultural Immunology, 2014.

54- Mahshad Hosseini, Masoud Mashhadi Akbar Boojar, Babak Delkhosh, Pezhman Moradi. Effects of foliar spraying acetyl-coA on dry weight of leaves, chlorophyll a, and antioxidant enzymes of rosemary (Rosmarinus officinalis L.). Iranian Journal of Plant Physiology, 2014, Vol (4), No (2): 977-981.

 

55- Mahshad Maghoumi,1 Younes Mostofi, Zabihollah Zamani, Alireza Talaie, Masoud Boojar & Perla A. G_omez. Influence of hot-air treatment, superatmospheric O2 and elevated CO2 on bioactive compounds and storage properties of fresh-cut pomegranate arils. International Journal of Food Science and Technology 2014, 49: 153–159.

 

56- Shima Aslian, Masoud M. A. Boojar, Parichehr Yaghmaei1 and Somayeh Amiri. Nicarbazin Induce Oxidative Response and Colony Stimulating Factor Production in Mouse lung Cells In Vitro. Biosciences Biotechnology Research ASIA, 2014. 11(1), 141-149.

 

57- M. Sedaghati, H. Ezzatpanah1, M. Mashhadi Akbar Boojar, M. Tajabadi Ebrahimi, M. Aminafshar, and M. Dameshghian. β-lactoglobulin and β-lactalbumin Hydrolysates as Sources of Antibacterial Peptides. J. Agr. Sci. Tech. (2014) Vol. 16: 1587-1600.

 

58- Somayeh Amiri, Masoud Mashhadi Akbar Boojar, Ramazan Ali Khavari-Nejad and Shima Aslian. Comparative Biochemical Study of Aloe-emodin and Barbaloin by Antioxidative and Antiglycation Evaluations in Mice Liver Tissue. Biosciences Biotechnology Research ASIA, August 2014. 11(2), 689-700.

59- Marjaneh Sedaghati1*, Hamid Ezzatpanah1, Massod Mashhadi Akbar Boojar1, Maryam Tajabadi Ebrahimi1 and Mehdi Aminafshar. Effect of plasmin digest of κ-casein on survival of some pathogenic and probiotic bacteria. European Journal of Experimental Biology, 2013, 3(6):489-494.

60- Marjaneh Sedaghati, Hamid Ezzatpanah, Masoud Mashhadi Akbar Boojar, Maryam Tajabadi Ebrahimi and Mehdi Aminafshar. Plasmin digest of κ-casein as a source of antibacterial peptides. Journal of Dairy Research, 2014, 1-7.

61- Narges Njarpour and Masoud Mashhadi Akbar Boojar. Study of carcinogenic activity of carnosic acid and rosmarinic acid in cancer cells line of Hep- G2. International Journal of Advanced Biotechnology and Research. 2016, 7: 104-108.

62- Sarah Khavari- Nejad., Masous Mashhadi akbar Boojar., Alireza Hejazi. Bufalin and Digoxin induce apoptosis through ceramide and oxidative stress generation pathway in human melanoma cell. Asian academic Research Journal of Multidisiplinary.2016, 3: 68-80.

63- M. Sedaghati, H. Ezzatpanah, M. Mashhadi Akbar Boojar, M. Tajabadi Ebrahimi,F. Kobarfard. Isolation and identification of some antibacterial peptides in the plasmin-digest of β-casein. LWT - Food Science and Technology. 68 (2016) 217-225.

Contact Information:

Address: Masoud M. A. Boojar. Department of Cell and Molecular Biology, Faculty of Biological sciences, University of Kharazmi, No: 43, Mofateh Avenue, P.O.Box: 15719-14911. Tehran. Iran.
Telephone: +9821-88848940.
Cell Phone: +9821-9121013305
Email:mboojar@yahoo.com