رزومه دکتر تفکری رزومه دکتر تفکری

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: ویدا تفکری

متولد 1356، اصفهان، ایران

وضعیت تاهل: متاهل

درجه: استادیار

آدرس: دپارتمان سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

تلفن: 00982634579600

Email: TafakoriV@Khu.ac.ir

تخصص: دکتری تخصصی میکروبیولوژی

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران 1386- 1391

 

تحصیلات:

کارشناسی: رشته میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، 1374-1378.

کارشناسی ارشد: رشته میکروبیولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1380-1383.

دکتری تخصصی: رشته میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، تهران، 1386-1391.

 

پایان نامه ها:

 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جداسازی، انتخاب و شناسائی بهترین باکتری مصرف کننده قطران ذغال سنگ از پالایشگاه قطران ذغال سنگ استان اصفهان، 1383.

 2. پایان نامه دکتری تخصصی با عنوان: بررسی ایجاد Escherichia coli نوترکیب جاذب کادمیوم از طریق بیان سطحی متالوتیونئین های سیانوباکتریایی (SmtA and  MtnA)، 1391.

 

پروژه های تحقیقاتی:

 1. پروژه تحقیقاتی جداسازی باکتری قطران خوار بومی ایران و بررسی شرایط بهینه مصرف قطران" در دانشگاه شهید بهشتی از تاریخ 1/3/1383 الی 1/3/1384.

 2. پروژه تحقیقاتی بیان سطحی موتیف متصل شونده به فلز با منشاء باکتریایی بر اساس سیستم بیان سطحیompA  بر سطح باکتری E.Coli  در پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری  از تاریخ 1/4/1388 الی 1/1/1390.

 

 سوابق اجرائی:

 1- همکار در پروژه اجرائی " مدیریت عملیات دفع ضایعات چاه حفاری کیش 2" مشترک بین دانشگاه شهید بهشتی و شرکت ملی نفت ایران واحد اکتشاف از تاریخ 8/10/1383 تا 15/1/1385.

 2-  همکار در پروژه اجرائی " مدیریت تصفیه پسماند چاه اهواز خامی دکل پیروزی 1 و آب تیمور" مشترک بین دانشگاه شهید بهشتی و شرکت ملی نفت ایران واحد اکتشاف از تاریخ 14/9/1384 تا 7/4/1385.

3-همکار در واحد تضمین کیفیت داروسازی جابربن حیان از تاریخ 1/10/1383 تا 31/3/1384.

 

 

مقالات  و کنفرانس ها:

1-Antimicrobial activity of Datura innixia and Datura stramonium (2006) Fitoterapia.  

 

2- Surface Display of Bacterial Metallothioneinsand a Chitin Binding Domain on Escherichia coli Increase Cadmium Adsorption and Cell Immobilization (2012) Applied Biochemistry and Biotechnology.

 

3- Microbial cell surface display; its medical and environmental applications (2012) Iranian Journal of biotechnology.

 

4-  Antibacterial activity of some actinomycetes isolated from soils of Alborz province, Iran (2015)  Progress in Biological Sciences.

 

5- "جداسازی و بهینه سازی باکتری قطران خوار به منظور رفع آلاینده های محیطی" در سال 1383 در مجله علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی.

6-   "غربال سازی و انتخاب بهترین سویه باکتری جاذب سرب" در سال 1384 در مجله علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی.

 7- ارائه در کنفرانس سراسری زیست شناسی همدان با عنوان "جداسازی و انتخاب بهترین سویه و شناسایی باکتری (های ) قطران خوار بومی ایران" در دانشگاه بو علی همدان در سال 1383.

 

 

  دوره های آموزشی:

 1. دوره آموزشی مبانی میکروسکپ الکترونی و تکنیک های شناسائی فصل مشترک مواد با سیستم های بیولوژیک.

 2. کارگاه آموزشی Good Laboratory Practice .

 3. کارگاه آموزشی نحوه نگارش مقاله به فارسی و انگلیسی.

 4. کارگاه آموزشی HSE.

 

 

سوابق تدریس:

 1. واحد آزمایشگاهی مهندسی ژنتیک به دانشجویان دکتری پیوسته بیوتکنولوژی نیم سال اول 1389.

 2. واحد آزمایشگاهی مهندسی ژنتیک به دانشجویان دکتری پیوسته بیوتکنولوژی نیم سال دوم 1389.

 3. تدریس واحد میکروبیولوژی عمومی در دانشگاه خوارزمی مقطع کارشناسی در دو نیمسال (از سال   92 تا کنون) .

 4. واحد میکروبیولوژی یک در دانشگاه خوارزمی مقطع کارشناسی در دو نیمسال(از سال   92 تا کنون).

 5. واحد ویروس شناسی عمومی در دانشگاه خوارزمی مقطع کارشناسی در چهار نیمسال (از سال   92 تا کنون) .

 6. واحد میکروبیولوژی غذایی در دانشگاه خوارزمی مقطع کارشناسی در یک نیمسال(از سال   92 تا کنون) .

 7. واحد آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی در دانشگاه خوارزمی مقطع کارشناسی دردو نیمسال(از سال   92 تا کنون).

 8. واحد آزمایشگاه میکروبیولوژی یک در دانشگاه خوارزمی مقطع کارشناسی در دو نیمسال(از سال   92 تا کنون) .

 9. واحد آزمایشگاه میکروبیولوژی دو در دانشگاه خوارزمی مقطع کارشناسی دریک نیمسال(از سال   92 تا کنون) .

 

وابستگی به انجمن ها و غیره:

عضو انجمن پروبیوتیک ایران

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه:

مشاوره در پایان نامه پروین پیشوا- کارشناسی ارشد زیست شناسی- گرایش ژنتیک، تابستان 1394 با عنوان "مطالعه همبستگی پلی مورفیسم  rs11614913ژنMicroRNA 196a2  با خطر ابتلا به سرطان سلول های غیر کوچک ریه در جمعیت جنوب ایران".