مدیریت دانشکده علوم زیستی مدیریت دانشکده علوم زیستی

 

دکتر شهربانو عریان

درجه تحصیلی : دکترا (Ph.D)(انگلستان ، دانشگاه شفیلد )

مرتبه : استاد پایه ۴۰

تخصص: فیزیولوژی جانوری- گرایش فیزیولوژی غدد درون ریز

سوابق اشتغال : ۳۵ سال

تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده : ۶ طرح داخلی و ۱ طرح بین المللی از سازمان ملل

تعداد طرح های تحقیقاتی در حال اجرا:  ۳ طرح داخلی در حال اجرا می باشد.

سوابق فعالیت های آموزشی:

کارشناسی ارشد : فیزیولوژی غشا ، آندوکرینولوژی پیشرفته، نوروآندوکرینولوژی

دکترا: گیرنده های سلولی ، نوروآندوکرینولوژی تولیدمثل ، مکانیسم تنظیم الکترولیت ها

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری راهنمایی شده یا مشاوره شده :

راهنمایی شده : ۲۷۰ (کارشناسی ارشد )، ۸۵ (رساله دکترا)

مشاوره شده : ۸۰ (کارشناسی ارشد )، ۴۵ ( رساله دکترا)

تعدادمقالات چاپ و ارائه شده در سمینارهای داخلی و خارجی :

تعداد مقالات چاپ شده در داخل کشور : ۱۲۶ مقاله کنگره های داخلی : ۴۲۵

تعداد مقالات چاپ شده درخارج از کشور: ۴۴ مقاله کنگره های خارجی : ۶۲

تعداد کتب تدوین شده یا در حال تدوین:

تدوین شده : ۱۳

در حال تدوین : ۳

جوایز و نشان های دریافتی :

چهره ماندگار سال ۱۳۸۴

پژوهشگر زن کشوری ۱۳۸۴

پورتلت‌های تو در تو پورتلت‌های تو در تو