منو های اصلی
Skip to Content

انتصاب مدیر گروه جدید گروه علوم سلولی و مولکولی

به گزارش روابط عمومی دکتر سبحان اللهی طی حکمی، دکتر محمد طهماسب را به مدیریت گروه علوم سلولی و مولکولی منصوب کرد.

همچنین ایشان در نامه ای از زحمات سرکار خانم دکتر عادله دیوسالار در دوران مدیریتشان در این گروه قدردانی کردند.

برای این دو استاد بزرگوار، آرزوی سلامت و بهروزی داریم