منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری کارگاه های تخصصی

دانشکده علوم زیستی با همکاری انجمن زیست شناسی ایران اقدام به برگزاری کارگاه های تخصصی  نموده است

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت کارگاه ها به نشانی زیر مراجعه فرمایید :

workshop-khu.ir