منو های اصلی
Skip to Content

حضوردکتر ضرغامی در غرفه دانشکده علوم زیستی

 

دکتر سعید ضرغامی مدیر محترم پژوهشی دانشگاه در اولین روز از شروع به کار نمایشگاه دستاوردهای دانشکده های دانشگاه خوارزمی که به مناسبت هفته پژوهش  در دانشکده ادبیات و علوم انسانی  از تاریخ 20 لغایت 22 آذرماه سال جاری برگزار می گردد از غرفه دانشکده علوم زیستی بازدید کردند و عملکرد این دانشکده را بسیار خوب ارزیابی نمودند.