ورود به پنل کاربری

دانشجویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | 
آمار دانشکده علوم زیستی در یک نگاه

۱

دانشجویان دکتری گرایش سیستماتیک گیاهی

۷ نفر

۲

دانشجویان دکتری گرایش فیزیولوژی جانوری

۱۸ نفر

۳

دانشجویان دکتری گرایش فیزیولوژی گیاهی

۱۲ نفر

۴

دانشجویان دکتری گرایش سلولی تکوینی جانوری

۲۹ نفر

۵

دانشجویان دکتری گرایش سلولی تکوینی گیاهی

۲۲ نفر

۶

دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی جانوری

۵۹ نفر

۷

دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهی

۶۴ نفر

۸

دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش سلولی تکوینی جانوری

۸۹ نفر

۹

دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش سلولی تکوینی گیاهی

۸۷ نفر

۱۰

دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش سیستماتیک گیاهی

۵۵ نفر

۱۱

دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک

۱۸ نفر

۱۲

دانشجویان کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی

۱۰ نفر

۱۳

دانشجویان کارشناسی زیست شناسی علوم جانوری

۱۵۹نفر

۱۴

دانشجویان کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی

۱۶۱ نفر

۱۵

دانشجویان کارشناسی زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی

۱۶۰ نفر

 

دفعات مشاهده: 2072 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر