اطلاعیه ها
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱
۹ خرداد
برگزاری افدام مشترک شناختی
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱
۲ خرداد
چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۷ اردیبهشت
سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
۱۶ فروردین
سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
۱۶ فروردین
فرم سلامت
سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه ها
دفاع پایان نامه خانم رویا فتاحی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ عنون : بررسی اثر تمایز استخوانی داربست سه بعدی ...
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه خانم سحر جعفری- ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ عنوان : بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و زیست سازگاری داربست پلی کاپرولاکتون تهیه شده ب
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه آقای مادح قادری - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ عنوان: سرکوب ژن Talin۱ به منظور یافتن نقش این ژن در فرآیند تبدیل اپیتلیالی به مزانشیمی (EMT) در سلول ه
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه خانم الهه رزبانی ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ - عنوان : : مطالعه فلوریستیکی شیب شمالی منطقه کوهستان بهار ...
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه خانم سارا خالدی ۱۴۰۰/۱۱/۱۹- عنوان : بررسی اثر نانو ذرات اکسید ایتریوم بر ...
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه آقای پویا بقایی - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ عنوان : بررسی اثر محافظتی نانو ذرات اکسید ایتریوم بر عملکردهای شناختی و بیوژنز میتوکندریایی در ه
اطلاعات بیشتر
آرشیو
رویدادها
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
۲۹ خرداد
دوره آموزش الکترونیکی موثر ویژه معلمان
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
۲۵ خرداد
فراخوان ثبت اطلاعات اساتید حافظ قرآن کریم
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
۲۵ خرداد
ششمین دوره جشنواره صحیفه سجادیه 
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
۲۵ خرداد
دوره مطالعاتی اندیشه تمدن ساز 
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱۲ ـ ۹ بهمن ۱۴۰۰
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۳-۱۵ بهمن ۱۴۰۰
شروع کلاسها: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۲ - ۱ اسفند ۱۴۰۰
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۲۸ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
امتحانات: ۳۰ خرداد لغایت ۱۵ تیر ۱۴۰۱
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال دوم ۱۴۰۰: ۲۱ ـ ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
پیش ثبت نام نیمسال اول ۱۴۰۱: ۳۱ اردیبهشت لغایت ۴ خرداد ۱۴۰۱ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
ارزشیابی نیمسال اول ۱۴۰۰: ۲۰ آذر لغایت ۱ دی ۱۴۰۰
ارزشیابی نیمسال دوم ۱۴۰۰: ۳۱ اردیبهشت لغایت ۱۱ خرداد ۱۴۰۱