دانشکده علوم زیستی- ارتباط با رئیس
برقراری ارتباط با ریاست دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 
جهت ارتباط با رییس دانشکده علوم زیستی سرکار خانم دکتر اعظم سلیمی می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

تهران : دانشگاه خوارزمی. دانشکده علوم زیستی. دفتر رییس دانشکده ۰۲۱۸۶۰۷۲۷۰۹

کرج : دانشگاه خوارزمی. دانشکده علوم زیستی. دفتر رییس دانشکده
۰۲۶۳۴۵۱۳۰۰۹
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم زیستی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=83.22808.58364.fa
برگشت به اصل مطلب