دانشکده علوم زیستی- هفته پژوهش
برنامه های دانشکده علوم زیستی در هفته پژوهش و فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/26 | 
سخنرانی های دانشکده علوم زیستی در هفته پژوهش سال ۱۴۰۰
 
ردیف
عنوان سخنرانی
ارائه دهنده
زمان ارائه
ساعت
۱
زیست شناسی در جهان امروز
دکتر احسان حسینی
۱۴۰۰/۹/۲۲
۱۲-۱۴
۲
سلامت محیط زیست و زمین پاک
دکتر نسترن حیدری
۱۴۰۰/۹/۲۳
۱۷-۱۹
۳
مطالعه فلوریستیک گیاهان منطقه حفاظت شده استند، شهرستان نهبندان، استان خراسان جنوبی
دکتر فرخ قهرمانی نژاد
مهدی علی آبادی
۱۴۰۰/۹/۲۷
۹-۱۰
۴
تعیین وضعیت حفاظتی و نواحی اندمیسم تیره میخکیان در ایران
دکتر فرخ قهرمانی نژاد
دکتر زهرا عربی
۱۴۰۰/۹/۲۷
۱۰-۱۱
۵
پرو تئینهای مهار کننده آپوپتوزی به عنوان هدف در درمان سرطان
دکتر مجید مهدوی
۱۴۰۰/۹/۲۸
۱۴-۱۶
۶
کاربرد چیپ های میکروفلوئیدیک در جداسازی اسپرم های نرمال برای استفاده در روش های کمک باروری
خانم  روناک حیدریان
۱۴۰۰/۹/۳۰
۱۷-۱۸


 
کارگاه های دانشکده علوم زیستی در هفته پژوهش سال ۱۴۰۰
 
ردیف
عنوان کارگاه
ارائه دهنده
زمان ارائه
ساعت
۱
 پروپوزال نویسی  ( انجمن های علمی دانشکده علوم زیستی)
دکتر مهدی علیجانیان زاده
۱۴۰۰/۹/۱۹
۱۶-۱۸
۲
تهیه مقاطع میکروسکوپی
دکتر زهره شیرخانی
۱۴۰/۹/۲۰
۱۰-۱۲
۳
کاربرد لینوکس در بیوانفورماتیک
دکتر لیلا کرمی
۱۴۴/۹/۲۲
۹-۱۱
۴
آشنایی با اصول طراحی پرایمر
Primer Designing
دکتر آزاده نیک نژاد
۱۴۰۰/۹/۲۴
۸:۳۰- ۱۱:۳۰
۵
Genome editing based on CRISPR cas۹ system
دکتر محمد طهماسب
۱۴۰۰/۹/۲۸
۱۰-۱۲
۶
Generation of Murine Monoclonal Antibodies by Hybridoma Technology
دکتر محمد درودیان
۱۴۰۰/۹/۲۹
۱۴-۱۷:۳۰
۷
اصول استفاده از تکنیک
 RT-PCR
در مطالعات سلولی مولکولی
دکتر المیرا بیرامی
۱۴۰۰/۹/۳۰
۱۰-۱۲

   لینک حضور در برنامه ها         https://vc۳.khu.ac.ir/biol/
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم زیستی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=83.26792.63023.fa
برگشت به اصل مطلب