مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: خبر دانشکده:
:: انتصاب مدیر گروه جدید گروه علوم گیاهی - 1399/11/29 -
:: گردهمایی زیست فناوران با هدف آشنایی با جایگاه زیست فناوری در دانشگاه خوارزمی برگزار شد - 1398/8/4 -