اطلاعیه ها
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۲۰ شهریور
راهنمای تماس با واحد آموزش
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲
۲۸ مرداد
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲
۳ خرداد
زمان بندی مصاحبه دکتری ۱۴۰۲
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۱ اردیبهشت
چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
۱۹ بهمن
هم اندیشی کارآفرینی در زیست شناسی
چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه ها
بازدید دانش آموزان از کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد
اطلاعات بیشتر
ارتباط با ما
اطلاعات بیشتر
تقویم هفته پژوهش ۱۴۰۰
اطلاعات بیشتر
مراحل انتخاب آزمایشگاه برتر
اطلاعات بیشتر
شاخص های انتخاب آزمایشگاه برتر
اطلاعات بیشتر
انتخاب آزمایشگاه برتر
اطلاعات بیشتر
آرشیو
رویدادها
شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲
۲۰ آبان
کارگاه مشاوره پیش از ازدواج
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲
۱۷ آبان
غرفه مهربانی در دانشگاه خوارزمی برپا شد.
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۲۱-۱۸ شهریور ۱۴۰۲
انتخاب واحد با تاخیر: ۲۴-۲۲ شهریور ۱۴۰۲
شروع کلاسها: ۱ مهر ۱۴۰۲
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 17-15 مهر 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 29 مهر لغایت 9 دی 1402
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 20 دی ۱۴۰2
امتحانات: 25 دی لغایت 9 بهمن ۱۴۰2
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند): 28-25 آذر ۱۴۰۲
ارزشیابی نیمسال جاری: 25 آذر لغایت 15 دی 1402