توصیف مختصر
نام: کتانه
نام خانوادگی: ابراری
نام پدر: سید عباس
سال و محل تولد: 1347 - زنجان
شماره شناسنامه و محل صدور: 49 نوشهر
وضعیت تاهل: متاهل و دارای 2 فرزند
عضو هیئت علمی: دانشگاه خوارزمی (انتقال دائم از دانشگاه دامغان در سال 1401)
وضعیت استخدامی: رسمی قطعی
مرتبه علمی: دانشیار
سوابق آموزشی :                  
  1. اخذ مدرك کارشناسی دبيري زيست شناسي از دانشگاه تربيت معلم تهران با معدل 87/17 (دريافت لوح سپاس به مناسبت كسب مقام فارغ التحصيل ممتاز)
  2. اخذ مدرك کارشناسی ارشد فيزيولوژي از دانشگاه ﺑﻘﻴﺔاﻟﻠﻪ (عج) تهران با معدل 53/17 (فارغ التحصيل ممتاز)، باعنوان پايان نامه "الكتروكوكلئوگرافي در خرگوش"
  3. اخذ مدرك دكتري فيزيولوژي از دانشگاه تربيت مدرس (شهريور 86)، با عنوان رساله " ارزيابي رفتاري و الكتروفيزيولوژيك نقش گلوكوكورتيكوئيدها در فرايندهاي تثبيت و تثبيت مجدد حافظه در موش صحرايي" با نمره رساله 64/19
  4. دارای نه سال سابقه تدريس در آموزش و پرورش و کسب مقام معلم نمونه برای تدريس در دوره پيش دانشگاهی و گذراندن 220 ساعت دوره كارآموزي
  5. كسب مقام سوم در اولين دوره مسابقات علمي دانشجويان سراسر كشور(در دوره کارشناسی)
  6. دارای 1 سال سابقه تدریس دوره کارشناسی زیست شناسی در دانشگاه منابع طبیعی گرگان
  7. دارای 16 سال سابقه تدریس دوره های کارشناسی زیست شناسی و 13سال در مقطع کارشناسی ارشد  فیزیولوژی و 6 سال در مقطع دکتری فیزیولوژی در دانشگاه دامغان
  8. راهنمایی سه دانشجوی دکتری و 30 دانشجوی کارشناسی ارشد.


 
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
نوروفیزیولوژی
2
فیزیولوژی رفتار
3
اختلال استرس پس از سانحه
4
حافظه و یادگیری
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی اثر توام امواج الکترومغناطیس تلفن همراه بر حافظه فضایی موش‌های بالغ نر نژاد ویستار مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
مریم علی محمدی
2
بررسی اثرات آتومکستین بر حافظه فضایی ناشی از تیمار توام با امواج الکترومغناطیس تلفن همراه و اختلال استرس پس از سانحه در موش صحرایی نر
نوید خانجانی
دروس ترم جاری
625 - الکتروفیزیولوژی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
619 - نوروفیزیولوژی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
522 - نورورفیزیولوژی رفتار - روز: پنج شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
519 - فیزیولوژی حواس - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
547 - فیزیولوژی تولید مثل - روز: پنج شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
519 - فیزیولوژی حواس - روز: پنج شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
547 - فیزیولوژی تولید مثل - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
135 - فیزیولوژی ورزش - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
093 - فیزیولوژی سلول - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
093 - فیزیولوژی سلول - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00