ورود به پنل کاربری
دکتر دلارام اسلیمی اصفهانی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

افتخارات:
استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی علوم جانوری - برگزیده جشنواره ملی حرکت (1397-1396)
بانوی تلاش دانشگاه خوارزمی (1395)
استاد مشاور برگزیده پنجمین جشنواره دانشگاهی حرکت (1394)
برگزيده نوزدهمين دوره کتاب سال دانشجويی (1391)
کسب رتبه اول دانشگاه خوارزمی، مقطع دکتری (1391)
کسب عنوان دانشجوی فعال پژوهشی دانشگاه خوارزمی، مقطع دکتری، (1388)
کسب عنوان دانش آموخته ممتاز دانشگاه تهران، مقطع کارشناسی ارشد،(1383)
کسب رتبه اول دانشگاه تهران، مقطع کارشناسی ارشد،(1383)
مقالات:
 1. بررسی چگونگی تغییر بافت شبکه کوروئید و بیان پروتئین AQP-1 در رت های نر کلستاتیک نژاد ویستار، مجله پژوهشهاي جانوري (1398)
 2. اثرات انسداد مجرای صفراوی ﺑر مورفوﻟوژی ناحیه حرکتی قشر مغز و میزان ﭘروﺗﺌین کانالهای آب نوع چهار در موشهای صحرایی نر ﺑاﻟغ، مجله یافته های نوین در علوم زیستی (1398)
 3. Testostrone level, testicular histology and reproductive events of Caucasian pit viper, gloydius halys caucasius (serpents:viperidae), Journal of Advances in Biology (2018)
 4. تاثیر عصاره گیاه فنل بر بهبود اختلالات حافظه ایجاد شده در مدل تجربی بیماری الزایمر القاء شده با بتا آمیلوئید در موش های صحرایی نر، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1398)
 5. Chronic Administration of Piperine Attenuates Behavioural, Biochemical and Histological Alterations induced by Intracerebroventricular Streptozotocin in Rats. basic & clinical pharmacology & toxicology journal (2018)
 6. بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گیاه ختمی بر بهبود اختلالات یادگیری اجتنابی غیر فعال ناشی از تزریق دوطرفه پپتید آمیلوئید بتا در هیپوکامپموش صحرایی نر نژاد ویستار، مجله پژوهشهاي جانوري (1397)
 7. تاثير بيماريهاي كبدي بر سلامت مغز، مجله علمی- ترویجی انجمن زیست شناسی ایران (1397)
 8. اثر عصاره آبي الکلي مشگک بر خواب القاشده با پنتو باربيتال در موش صحرايي و يستار نر، مجله طنین سلامت (1396)
 9. تأثیر عصارة هیدروالکلی میوة گیاهان اسپند و دارفلفل بر میزان هورمونهاي محور هیپوفیز-گناد موشهاي آزمایشگاهی نر نژاد NMRI، مجله یافته های نوین در علوم زیستی (1396)
 10. نقش کلستازدرایجادآسیب بافتی مغزدر ناحیۀ هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار، مجله یافته های نوین در علوم زیستی (1396)
 11. تأثيركلستازبرآكواپورين4درشبكه كوروئيد مغز موش صحرايي نرنژادويستار، مجله پژوهشهاي جانوري (1396)
 12. تاثيراختلالات كبدي بر اكواپورين4درهسته هاي مجاور بطني و فوق بصری هيپوتالاموس موش صحرايي، مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاداسلامي (1396)
 13. اثر تزریق درون صفاقی عصاره هیدروالکلی مشگک بر تشنج القاشده با پنتیلن تترازول در موش صحرایی نر نژاد ویستار، فصلنامه افق دانش (1395)
 14. اثر عصاره هیدروالکلی گیاهان اسپند و دارفلفل بر میزان پروفایل هایلبپیدی خون در موش نر نژاد NMRI، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1395)
 15. بررسی اثر سندرم کلستاز برتغييرات بافتی هسته های مجاور بطنی و فوق بصری هیپوتالاموس مغز موش‌های صحرایی نرنژاد ویستار، مجله علمی- پژوهشی یافته هاي نوین درعلوم زیستی0(1394)
 16. Effects of D1 and D2 dopamine receptors on anxiolytic-like behaviours induced by cholestatic rats، (European Journal of pharmacology (ISI)، (2013)
 17. بررسي تغييرات بافتي كبد در موشهاي صحرايي كلستاتيك در فواصل زماني مختلف، مجله علمی- پژوهشی سلول و بافت (1392)
 18. Effects of opioidergic systems upon anxiolytic-like behaviors induced in cholestatic rats،European Journal of pharmacology (ISI)، (2011)
 19. Elimination of Enhanced Thermal Resistance of Spheroid Culture Model of Prostate Carcinoma Cell line by Inhibitors of Hsp70 induction،Cell Journal ، (2010)
 20. Effect of Pectic Acid on Prolactin secretion in GH3/B6 rat pituitary cell line، Iranian Biomedical Journal  ،(2008)
 21. بررسی اثر اسيد پکتيک بر مورفولوژی، بقا و عملکرد دودمان سلولی GH3/B6، مجله علمی- پژوهشی دانشکده علوم دانشگاه تهران (1386)
 22. مقايسه اثر اسيد پکتيک و هورمون آزاد کننده تيروتروپين بر ترشح پرولاکتين توسط دودمان سلولی GH3/B6 موش صحرايی، مجله علمی- پژوهشی دانشکده علوم دانشگاه تهران (1385)
 
مقالات مجلات علمی تخصصی:
1-کلستاز،چاپ شده توسط ماهنامه علمی تخصصی دانشگر (1390)
2- زردی (ايکتر) نوزادی، چاپ شده توسط ماهنامه علمی تخصصی دانشگر (1390)
3- اضطراب، چاپ شده توسط ماهنامه علمی تخصصی دانشگر (1391)
4- عملکرد حافظه انسان، چاپ شده توسط ماهنامه علمی تخصصی دانشگر (1391)
 
مقالات علمی کامل ارائه شده در همایش ها:
 1. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻧﻮ ذرﻩ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﺎ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻮروﻧﯽ در ﻧﺎﺣﻴﻪ 1 CA هﻴﭙﻮﮐﻤﭗ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﯽ  ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر، اولین کنفرانس ملی میکرو و نانو فناوری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (1397)
 2. اثرBDL برمورفولوژی و مقدارAQP4 کورتکس سینگولیت در رت نر بالغ، کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی، دانشگاه آزاد- تهران شمال (1395)
 3. اثرBile Duct Ligation بر ریخت شناسی ومقدار Aquaporin 4 درکورتکس پریفرم در موش صحرایی، کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی، دانشگاه آزاد- تهران شمال (1395)
 4. تاثير عصاره Camellia sinensis بر آسیب‌های ناشی از هپاتیک آنسفالوپاتی در هسته جانبی- شکمی تالاموس، سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گیاهان داروئی و کشاورزی پایدار، دانشگاه شهید مفتح همدان (1395)
 5. بررسی اثر گیاه چای سبز در بهبود فیبروز و نکروز بافتی ناشی از اختلات کبدی در هسته قدامی- شکمی تالاموس، سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گیاهان داروئی و کشاورزی پایدار، دانشگاه شهید مفتح همدان (1395)
 6. تاثیر نقص در ترشح صفرا و افزایش میزان ترکیبات آن در خون بر ساختار و عملکرد مغز، سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران، دانشگاه آزاد کرج (1395)
 7. تاثیر انسداد مجرای صفراوی بر کانال‌های انتقال دهنده آب در مغز، سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران، دانشگاه آزاد کرج (1395)
 8. بررسی تغییرات بافت هسته‌های فوق بصری موش صحرایی سیروتیک پس از مهار سنتز نیتریک اکساید، دومین همابش ملی علوم زیستی، دانشگاه آزاد دامغان (1395)
 9. تاثیر مهار سنتز نیتریک اکساید بر تغییرات بافت هسته‌های مجاور بطنی موش صحرایی سیروتیک، دومین همابش ملی علوم زیستی، دانشگاه آزاد دامغان (1395)
 10. تاثير چای سبز بر تغییرات بافتی قشر مغز موش صحرایی کلستاتيک نر نژاد ویستار، دومین همایش ملی گیاهان داروئی، طب سنتی، دانشگاه شهید مفتح همدان (1394
 11. بررسی سطوح سرمی هورمون های تیروئید و تیروتروپین در افعی قفقازی نر منطقه لار در تابستان ، سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی، مقاله کامل، دانشگاه شهید بهشتی (1394)
 12. اسپرماتوژنز و هیستولوژی بیضه افعی قفقازی (GloydiushalysCaucasicus) قبل از زمستان خوابی از منطقه لار تهران ، سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی، مقاله کامل، دانشگاه شهید بهشتی (1394)
 13. تاثير چای سبز بر تغییرات بافتی قشر مغز موش صحرایی کلستاتيک نر نژاد ویستار، دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک، مقاله کامل، همدان (1394)
 14. بررسی رشد سلول های بنیادی مشتق از بند ناف جنین انسان و تمایز آن به سلول های استخوانی بر روی داربستهای نانو کامپوزیتی، دومین همایش ملی علوم و فناوری نانو، ایران، مقاله کامل، دانشگاه خوارزمی (1394)
 15. بررسی رشد سلول های استخوانی در حضور هورمون انسولین بر روی داربست های نانو پلیمری، دومین همایش ملی علوم و فناوری نانو، ایران، مقاله کامل، دانشگاه خوارزمی (1394)
 16. نقش عصاره چای سبز بر بهبود آسیب های ناشی از کلستاز در هسته های PVN و SON هیپوتالاموس موش صحرایی، دومین همایش ملی گیاهان داروئی و توسعه پایدار، مقاله کامل، همدان (1393)
   
  خلاصه مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها:
 17. Protective effect of piperine on hippocampal synaptic plasticity impairment in streptozotocin-induced model of Alzheimerchr('39')s disease، سومین گنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه شاهد (1397)
 18. Behavioral effect of yttrium oxide nanoparticles on improved spatial memory deficits by amyloid beta in male Wistar rats، سومین گنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه شاهد (1397)
 19. Investigating the effect of Busulfan on Leydig cell maturation in testicular tissue of male wistar rats،
 20. Behavioral effect of yettrium oxide nanoparticle on spatial memory imporovement in cholestatic male wistar rats، سومین گنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه شاهد (1397)
 21. Anxiolytic Effect of Hyssopus officinalis L. Hydroalcoholic Extract on Ovariectomized Wister Rats، سومین گنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه شاهد (1397)
 22. Behavioral effect of magnesium oxide nanoparticle on improved spatial memory deficits by amyloid beta in male Wistar rats، کنگره بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی، دانشگاه خوارزمی (1397)
 23. Effect of Vitax agnus-castus extract on ovarian tissue changes (primordial, primary, antral, preantral, Graafian follicles and Corpus luteum) in rats with polycystic ovaries treated with Letrozoleکنگره بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی، دانشگاه خوارزمی (1397)
 24. Effects of the Artemisia Absinthium hydro alcoholic extract on apoptosis in the region CA1 hippocampal tissue in an experimental model induced by peptide amyloid beta، کنگره بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی، دانشگاه خوارزمی (1397)
 25. بررسی تغییرات بافتی بیضه رت های نر بالغ در پاسخ به انسداد مجرای صفراوی (کلستاز)، کنگره بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی، دانشگاه خوارزمی (1397)
 26. اثر کلستاز انسدادی بر هیستوپاتولوژی تخمدان و آنزیم های کبدی در رت های ماده نژاد ویستار، کنگره بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی، دانشگاه خوارزمی (1397)
 27. آسیب شناختی بافت بیضه رتهای نر بالغ در پاسخ به انسداد مجرای صفراوی (کلستازدومین کنگرهمردانمرداندانشگاه شهید بهشتی (1396)
 28. بررسی تغییرات بافتی تخمدان در موشهای صحرایی ماده بالغ در پاسخ به کلستاز انسدادی، دومین کنگرهمردانمرداندانشگاه شهید بهشتی (1396)
 29. بررسی اثر عصاره گیاه پنج انگشت (Vitax agnus-castus) بر تغییرات بافتی تخمدان (فولیکولهای بدوی، اولیه، پریآنترال، آنترال، گراف و جسم زرد ) درموشهای صحرایی با تخمدانهای پلی کیستیک تیمارشده باقرص لتروزول، دومین کنگره سلامت مردان - ناباروری مردان، دانشگاه شهید بهشتی (1396)
 30. Evaluation of dose dependent effects of chronic treatment with piperine on learning and memory impairments and neuronal damage in rat model of streptozotocin-induced Alzheimerchr('39')s disease، دومین گنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه چابهار (1396)
 31. Effects of the Artemisia Absinthium hydro alcoholic extract on scavenge amyloid plaques in the region CA1 hippocampal in the model induced by peptide amyloid beta in male wistar rat، دومین گنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه چابهار (1396)
 32. Behavioral effect of magnesium oxide nanoparticle on improved spatial memory deficits by amyloid beta in male Wistar rats، دومین گنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه چابهار (1396)
 33. Behavioral effects of Artemisia vulgaris hydroalcoholic extract on improvement of spatial memory impairment by beta-amyloid peptide in male wistar rats، دومین گنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه چابهار (1396)
 34. Investigating the behavioral effect of juniperus excelsa hydro alcoholic extract on improving memory damaged by beta amyloid in Wistar rats، دومین گنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه چابهار (1396)
 35. Behavioral effects of hydroalcoholic extract of juniperus excelsa on improvement of memory and damaged passive avoidance learning by acute lmmobilization stress in Wistar Male Rats، دومین گنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه چابهار (1396)
 36. Effects of juniperus excelsa extract injection into the paragigantocellularis (PGi) nucleus on morphine withdrawal signs in male wistar rats، دومین گنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه چابهار (1396)
   
 37. Detoxification effect of juniperus excelsa extract injection into the paragigan to cellularis (PGi) nucleus under morphine depriv ation condition in male wistar rats ششمین کنگره بین الملی علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب (1396)،
 38. Histological effects of hydroalcoholic extract of juniperus excelsa on improvement of memory and damaged passive avoidance learning by acute lmmobilization stress in Wistar Male Rats ، ششمین کنگره بین الملی علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب (1396)
 39. Effect of the Alumina nano partcle extract on memory and learning and neuroal degradation the region CA1 hippocampal region in male wistar rats ، ششمین کنگره بین الملی علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب (1396)
 40. Effects of the Artemisia Vulgaris hydroalcoholic extract on scavenge amyloid plaques in the region CA1 of hippocampal in the model induced by peptide amyloid beta in male wistar rats ، ششمین کنگره بین الملی علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب (1396)
 41.  
 42. Effects of juniperus excelsa hydroalcoholic extract on scavenge amyloid plaques in the region of CA1 in the model induced by peptide amyloid beta in mal wistar rats، ششمین کنگره بین الملی علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب (1396)
 43. Effects of the magnesium oxide nanoparticle on scavenge amyloid plaques in the region of CA1 in the model induced by peptide amyloid beta in mal wistar rats، ششمین کنگره بین الملی علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب (1396)
 44. بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه افسنطین بر حافظه فضایی مدل القا شده با آمیلوئیدبتا در موش صحرایی نر نژاد ویستار، سومین کنفرانس ملی علوم جانوری، دانشگاه شهرکرد (1396)
 45. Effects of Marsh Mallow extract on cognitive impairments، پنجمین کنگره علوم اعصاب ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران (1395)
 46. اثر عصاره Camellia sinensis بر میزان آنزیم‌های کبدی در مدل Bile Duct Ligation، شانزدهمین کنگره سراسری گوارش و غدد ایران، دانشگاه شهید بهشتی (1395)
 47. تاثیر عصاره چای سبز برآسیب‌های بافتی کبد در مدل BDL، شانزدهمین کنگره سراسری گوارش و غدد ایران، دانشگاه شهید بهشتی (1395)
 48. بررسی آنزیم‌های کبدی در دوره‌های زمانی مختلف در موش‌های کلستاتیک چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، دانشگاه شهید بهشتی (1395)
 49. تاثیر پیشرفت اختلال کلستاز برمیزان تغییرات بیلی روبین، چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، دانشگاه شهید بهشتی (1395)
 50. Effects of cirrhosis of the liver on brain Striatum tissue changes in male Wistar rats، دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران، دانشگاه شهید بهشتی (1395)
 51. Effects of hepatic encephalopathy on lentiform nucleus tissue changes of male Wistar rats، دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران، دانشگاه شهید بهشتی (1395)
 52. Effects of Althaea officinalis extract on amyloid β (Aβ 1-40)-induced neurodegenarative in male wistar rats، اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان، انجمن علوم آزمایشگاهی ایران (1394)
 53. Effects of Foeniculum vulgare extract on Amyloid beta 1-40 induced neurodegenerationin male wistar rats.، اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان، انجمن علوم آزمایشگاهی ایران (1394)
 54. بررسی آسیب های بافت تالاموس ناشی از سیروز کبدی در موش، اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه زیست شناسی ایران، جهاد دانشگاهی بابلسر (1394)
 55. Hypnotic effects of Ducrosiaanethifolia essential oil in male Wistar rats، چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (1394)
 56. Effects of Foeniculum vulgare extract on learning and memory impairment in male wistar rats، چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (1394)
 57. Effects of Althaea officinalis extract on learning and memory impairment in male wistar rats ، چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (1394)
 58. اثر هپاتیک آنسفالوپاتی بر تغییرات بافتی مرکز عصبی تنفس درموشهای صحرایی نر نژاد ویستار، دومين همايش ملی تازه‌های سلولی مولکولی دانشگاه آزاد پرند، (1394)
 59. هپاتیک آنسفالوپاتی و بیان کانال انتقال آب 4 در سلول های اپاندیمال، دومين همايش ملی تازه‌های سلولی مولکولی دانشگاه آزاد پرند، (1394)
 60. کلستاز و بیان آکواپورین 4درآستروسیت ها، بیست و دومین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی کاشان(1394)
 61. بررسی بیا ن پروتئین آکواپورین-1 در شبکه کوروئید موشهای نر ویستار کلستاتیک، بیست و دومین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی کاشان(1394)
 62. بررسی تغییرات بافتی تشکیلات میانی- جانبی هیپوتالاموس درموش های صحرایی کلستاتیک نر نژاد ویستار، بیست و دومین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران،دانشگاه علوم پزشکی کاشان (1394)
 63. بررسی اثرات ضدتشنجی اسانس روغنی گیاه مشگک در موش صحرایی نر نژادویستار،بیست و دومین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی کاشان(1394)
 64. سطح سرمي تستوسترون در فاز اسپرميوژنز درافعي قفقازي استان تهران قبل از زمستان خوابي، بیست و دومین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی کاشان(1394)
 65. سطح سرمی هورمون های T3،T4 وTSH در افعی قفقازی ایران قبل از زمستان خوابی، بیست و دومین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران، (1394)
 66. بررسی تغییرات بافتی مرکز وازوموتور در موش های صحرایی کلستاتیک نر نژاد ویستار، هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران- دانشگاه خوارزمی (1393)
 67. بررسی آسیب برجستگی های چهارگانه خلفی موش های کلستاتیک نر نژاد ویستار، هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران- دانشگاه خوارزمی (1393)
 68. بررسی تأثیر کلستاز در ایجاد تغييرات مورفولوژیک هسته فوق بصری در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار، هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران- دانشگاه خوارزمی (1393)
 69. نقش عصاره چای سبز در بهبود آسیب های ناشی از کلستاز در هیپوکمپ موش صحرایی، ویستار، هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران- دانشگاه خوارزمی (1393)
 70. اثر عصاره هیدروالکلی اسپند و دارفلفل بر سطوح LDL، HDL و کلسترول سرم موش NMRI، هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران- دانشگاه خوارزمی (1393)
 71. اثر گیاهان اسپند و دارفلفل بر میزان هورمون های LH، FSH و تستوسترون موش NMRI، هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران- دانشگاه خوارزمی (1393)
 72. نقش کلستاز در ايجاد آسِب بافتی مغز در نواحی هيپوکمپ و تالاموس در موش صحرايی نر نژاد ويستار، هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران- دانشگاه خوارزمی (1393)
 73. تاثير کلستاز بر ضخامت قشر مغز در موش‌های صحرايی نر نژاد ويستار، هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران- دانشگاه خوارزمی (1393)
 74. بررسی اثرسندرم کلستاز برتغييرات بافتی هسته مجاور بطنی هيپوتالاموس مغز موش‌های صحرايی نر نژاد ويستار، هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران- دانشگاه خوارزمی (1393)
 75. نقش کلستاز در ايجاد آسیب بافتی مغز در نواحی هيپوکمپ و تالاموس در موش صحرايی نر نژاد ويستار، انجمن فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران، دانشگاه تبریز (1392)
 76. تاثير کلستاز بر ضخامت قشر مغز در موش‌های صحرايی نر نژاد ويستار، انجمن فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران، دانشگاه تبریز (1392)
 77. بررسی اثرسندرم کلستاز برتغييرات بافتی هسته مجاور بطنی هيپوتالاموس مغز موش‌های صحرايی نر نژاد ويستار، انجمن فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران، دانشگاه تبریز (1392)
 78. بررسی تغييرات هيستولوژيک کبد در بازه‌های زمانی مختلف در رت‌های کلستاتيک، هفدهمين کنفرانس سراسری و پنجمين کنفرانس بين‌المللی زيست‌شناسی ايران، ايران، کرمان (1391)
 79. نقش سيستم دوپامينی در رفتارهاي شبه اضطرابی القاء شده توسط كلستاز، بيستمين کنگره فيزيولوژی فارماکولوژی ايران، همدان (1390)
 80. Effects of dopaminergic system upon anxiolytic-like behaviours induced by opioidergic systems in cholestatic rats،IBRO(International Brain Research Organization (Italy, 2011)
 81. نقش سيستم اپيوئيدي دررفتارهاي شبه اضطرابي القاء شده توسط كلستاز، شانزدهمين کنفرانس سراسری و چهارمين کنفرانس بين‌المللی زيست‌شناسی ايران، دانشگاه فردوسی مشهد (1389)
 82. نوروانفورماتيک، دومين همايش بيو‌انفورماتيک ايران، مرکز تحقيقات بيوشيمی- بيوفيزيک، دانشگاه تهران (1387)
 83. اثر مهاری پکتين (اسيد گالاکتورونيک) بر رشد سلول های توموری هيپوفيز موش صحرايی (GH3/B6) و ارتباط آن با آپپتوز در اين سلول ها، دومين همايش بين المللی ژنتيک سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1385)
 84. مدل سلول‌های سرطانی پروستاتDU 145 ، هشتمين کنگره داخلی بيوشيمی و اولين کنگره بين المللی بيوشيمی و بيولوژی مولکولی، دانشگاه تربيت مدرس (1384)
 85. مقايسه اثر اسيد پکتيک و هورمون آزاد کننده تيروتروپين بر ترشح پرولاکتين توسط دودمان سلولی GH3/B6 موش صحرايی، هفدهمين کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژی ايران، شهر کرمان (1384)
 86. Thermoresistance elimination of multicellular tumor spheroid by an Hsp 70 induction inhibitor(FEBS) (Turkey, 2006)
 87. The effect of Hepes in culture medium on growth and morphology of GH3/B6 cells Protein Society، (Spain, 2005)
The secretion of prolactin by GH3/B6 cells under effect of pectic acid and thyrotropin releasing hormone, physiology pharmacology congress, (Scandinavia, 2003)