توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1394/01/26
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه افوربیا ایرانشهری پهلوانی بر بیان HIF1? در سلول های سرطان کولون انسانی HT-29
محمد فروتن
2
طراحی و ساخت قطعه آنتی بادی مونوکلونال scfv علیه مولکول چسبنده سلول اپیتلیال ( Epcam) در میزبان باکتریایی و بررسی اثر ضد تکثیر ی آن روی رده سلولی سرطان پستان
زهرا ناظریان
3
مطالعه برهمکنش دو آگونیست جدید بنزودیازپینی برپایه 4،2،1-تریازول با گیرنده گابا
زهره شفیعی
4
بررسی اثر باکتروئیدس فراژلیس بر بیان گیرنده سیستم اندوکانابینوئید (CB1) و آنزیم تجزیه کننده آن (FAAH) در رده سلولی اپی تلیوم گوارشی انسان Caco-2
امین ملک
5
بررسی مکانیسم اثر مهاری دو مشتق جدید ایمیدازولی بر آنزیم سیکلواکسیژنازCOX-2) II)
زینب ملائی
6
مطالعه همراهی rs1859962 با سرطان پروستات در جمعیت ایران
زهرا ماسوری
7
بررسی تاج پروتئینی در نانوذرات پالادیوم سنتز شده توسط شیمی سبز در اثر واکنش با پروتئین آلبومین سرم انسانی
سیده یلدا بزرگ زاده
8
بررسی همراهی rs1571801 و rs16260 با استعداد ابتلا به آدنوکارسینومای پروستات در جمعیت ایران
عباس رحیمی
9
بررسی اثر تمایزی داربست سه بعدی پلی کاپرولاکتونی حاوی عصاره هیدرو الکلی صمغ ریشه گیاه باریجه بر تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت نر نژاد ویستار
سیمین دخت مهرنوش
10
کاربرد نانو ذرات سیلیکا متخلخل با هدف افزایش کارایی در ترانسفکشن اسید های نوکلئیک به داخل رده های سلولی LNcap ,HEK , NALM-6
لیلا نصیری
11
بهبود خواص ضدسرطانی نانوذرات پلاتین با استفاده از ساماریوم
اتوسا افشارزاده گان
12
بررسی تاثیر miR-302 بر بیان ژن های مسیر پیام رسان MTOR در سلول های بنیادی بافت چربی انسانی
مریم خانی
دروس ترم جاری
552 - اصول روش های زیست شناسی سلولی و مولکولی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
219 - مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
219 - مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
110 - ایمنی شناسی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
100 - زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
100 - زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00