توصیف مختصر
مدارک تحصیلی:
 دكتري تخصصي (PhD) رشته بیوتکنولوژی، دانشگاه فنی سوئینبرن، ملبورن استرالیا، فارغ التحصیلی 1394
کارشناسی ارشد، رشته بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه پوترا، مالزی، فارغ‌‌‌ التحصيلی 1388     


افتخارات:
بورسیه تحصیلی دکتری دانشگاه فنی سوئینبرن، ملبورن استرالیا
بورسیه تحقیقات تمام وقت آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه موناش استرالیا (2011 – 2014)
گواهینامه رتبه یک در زمینه تخصصی از سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران

فعالیت اجرایی:
مسئول ایمنی زیستی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی

 
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانشگاه آزاداسلامی واحدلاهیجان
1383/05/30
2
کارشناسی ارشد زیست فناوری
مالزی
1388/08/25
3
دکتری تخصصی زیست فناوری
استرالیا
1393/11/07
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
مطالعات ژنتیکی و بیوتکنولوژی تاثیر داروی ضد سرطان Vorinostat بر روی بیان فاکتور Talin-1 در سلول‌های سرطان پستان
آزاده نیک نژاد
تکمیل شده
1400
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
سرکوب ژن Talin1 به منظور یافتن نقش این ژن در فرآیند تبدیل اپیتلیالی به مزانشیمی (EMT) در سلول های سرطان پستان سه گانه منفی
مادح قادری
2
انکپسوله کردن اسانس پونه کوهی در نانو کامپوزیت زئین- تارتاریک اسید و بررسی اثر آن بر بیان ژن های کروم سنسینگ و بیوفیلم در باکتری سودوموناس آئروژینوزا
شیوا اسدیان فیلی
3
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های گوجه فرنگی (.Solanum lycopersicum L ) بانک ژن گیاهی ملی ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR و ISSR
فاطمه حسینی
4
بررسی میزان بیان miR-155-5p وmiR-181a-5p در رده های سلولی MCF-7وMCF-10 A و در اگزوزوم های مترشحه از آن ها
عبدالوهاب تفلیسچی غروی
5
همسانه سازی، بیان و تخلیص ناحیه ی خارج سلولی CEACAM1 انسانی درمیزبان Escheriachia coli و بررسی برهمکنش آن با پروتئین HopQ هلیکوباکتر پیلوری
نیلوفر اسدی هنجنی
6
بررسی اثر مهارکننده هیستون داستیلازی سدیم بوتیرات بر بیان miR-101، فاکتور های رونویسی ZEB1، ZEB2 و E-کادهرین در سلول های سرطان پستان سه گانه منفی
سما لایق اهنی
دروس ترم جاری
625 - ژنتیک مولکولی تکمیلی - روز: پنج شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
165 - ایمنی زیستی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
084 - آزمایشگاه ژنتیک مولکولی - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
084 - آزمایشگاه ژنتیک مولکولی - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
084 - آزمایشگاه ژنتیک مولکولی - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
083 - ژنتیک مولکولی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
083 - ژنتیک مولکولی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30