توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1385/11/18
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
2
کپسوله کردن ویتامین ای و پروویتامین بی با پروتئین های جوانه گندم، شیر و آلبومین به منظور افزایش پایداری و جذب آنها در شامپو
مهدی علی جانیان زاده, عادله دیوسالار
تکمیل شده
1398
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
مطالعه اندرکنش نانوامولسیون حامل ماده موثره بنرالکونیوم کلراید با پروتئین آلبومین سرم انسانی
زهره زارع
2
طراحی و سنتز نانوکپسولهای بتاکازنینی جهت انتقال داروی خوراکی ضد سرطان از دسته آنالوگ اگزالی پلاتین
مهدیه رزمی
3
طراحی و سنتز نانو کپسولهای بتالاکتوگلوبولینی جهت انتقال داروی خوراکی ضد سرطان از دسته آنالوگ اگزالی پلاتین
ژیلا ایزدی
4
بررسی تاثیر مولکول شیمیایی بتا- بوسولیک اسید (BBA) در تمایز دوپاینرژیکی سلول های بنیادی موشی بیان کننده ژنهای Nurr1 و GPX-1
مجتبی صافی
5
بررسی اثر زهر زنبور عسل و آسپرین بر میزان گلایکه شدن پروتئین هموگلوبین انسانی
جواد بهروزی
6
بررسی بیوشیمیایی تداخل دارویی دیازپام و ایندومتاسین با کمپلکس های ضد سرطانی پالادیوم از طریق مطالعه ی برهم کنش آنها با آلبومین سرم انسانی
شیرین خدابخشیان چالشتری
7
مطالعه ی بیوشیمیایی عوامل موثر بر اتصال پروتئینی ارلوتینیب به آلبومین سرم انسانی
سهیلا بلندنظر
8
بررسی تخریب ساختار هم در اثر برهم کنش داروی اگزالیپالادیوم با هموگلوبین انسانی
خدیجه عباسی تجرق
9
بررسی اثر داروی دفراسیراکس بر ساختار عملکرد آنزیم کاتالاز کبد گاوی
مریم مرادی
10
مطالعه تاثیر آسپیرین و گلایکیشن برساختار و عملکرد آنزیم کاتالاز کبد گاو
بهاره کوه شکن
11
مطالعه ی تاثیر اگزالیپالادیوم بر فعالیت و ساختار آنزیم کاتالاز کبد گاو
اعظم غلامیان برزکی
12
کلونینگ فیوژن ژن اپسیلون آلفا کلستریدیوم پرفرینجنز تیپ دی و کلستریدیوم سپتیکوم در اث کلای
مرضیه کمالی روستا
13
اثر مشتق اگزالی پلاتین روی بیان ژن Reg4 در سرطان کولورکتال رده سلولی HT29
زهرا اصغرزاده فیروزسالاری
14
بررسی بیوانفورماتیکی پروفایل بیان ژن در بافت بیضه و اندازه گیری بیان ژن TSSK6 در بافت بیضه بیماران نابارور آزواسپرم
سیدمرتضی رضوی
15
طراحی، سنتز و بررسی خواص ضد سرطانی نانو ذرات اگزالی پالادیوم به کمک عصاره زنجبیل در مقابل سلولهای سرطان کولورکتال HCT116
مهدیه کوشکی
16
طراحی، سنتز و بررسی خواص ضد سرطانی نانو ذرات اگزالی پالادیوم زیست سازگار به کمک عصاره زردچوبه در مقابل سلولهای سرطان کولورکتال HCT116
نسیم گلستان نژاد
17
اثر یکی از مشتقات اگزالی پلادیوم (پلادیوم ایزو پنتیل گلایسین نیترات) روی بیان ژن Reglv در سلول های سرطانی کلورکتال (رده سلولی Ht29)
محمد نیکدان
18
طراحی، سنتز، مشخصه یابی، سمیت سلولی و DNA بایندینگ نانوذرات ساماریوم سنتزشده به کمک عصاره گیاه زنجبیل
زهرا قدرتی دیزبنی
19
بررسی تغییرات بیان ژن های REG4 و CAT در سلولهای سرطان کلورکتال تحت تیمار با نانوذرات اگزالی پالادیوم سنتز شده با روش شیمی سبز
ایلناز ترک چریک
20
بررسی بیان ژن های nm23-H1 ,HSP60 SELENBP1, در سلول های سرطان کلورکتال تحت تیمار با نانو حامل های بتاکتوگلوبولینی بارگزاری شده با 5-فلوریوراسیل و ایرینوتکان، هدفمند برای گیرنده ی اسیدفولیک
نادیا توکلی دخرآبادی
21
اثر عصاره قارچ Ganoderma Lucidum بر افزایش میزان توکوفرول و فعالیت آنتی اکسیدانی محصول لبنی ( شیر و ماست )
سمانه زارعین
22
طراحی ، مشخصه یابی و سنتز سبز نانو ذرات ساماریوم مغناطیسی شده و مطالعات سمیت سلولی و اتصال به DNAآن
معصومه فضل اللهی مله
23
انتقال هدفمند داروی 5- فلورواوراسیل و سدیم بوتیرات توسط نانوذرات پروتئینی بتالاکتوگلوبولین به سلول های سرطان کولون
روناک حیدریان
24
بررسی فعالیت آنزیمی کاتالاز درحلال های بانقطه اتکتیک پایین برپایه آمینواسیدهای قلیایی
الناز عصار
25
اثرات حلال های با نقطه اتکتیک پایین بر پایه آمینواسیدها بر پایداری و فعالیت آنزیم کاتالاز
فهیمه راستی قزل احمد
26
بررسی تاج پروتئینی در نانوذرات ساماریوم سنتز شده با روش شیمی سبز در اثر برهمکنش با پروتئین آلبومین سرم انسانی
ارمین درانیان
27
بررسی تاج پروتئینی در نانوذرات پالادیوم سنتز شده توسط شیمی سبز در اثر واکنش با پروتئین آلبومین سرم انسانی
سیده یلدا بزرگ زاده
28
اثرات حلال های با نقطه اتکتیک پایین بر پایه آمینواسیدهای هیستیدین و پرولین بر پایداری و فعالیت آنزیم کاتالاز
سهیل نیک زاد
29
بهبود خواص ضدسرطانی نانوذرات پلاتین با استفاده از ساماریوم
اتوسا افشارزاده گان
دروس ترم جاری
558 - بیوفیزیک غشاء - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
504 - بیوفیزیک سلولی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00