توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1379/07/01
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی پاسخ فاکتورهای آنتی اکسیدانی و مواد موثر آلوئین و یاربالوئین به تیمارهای نیتروژن و پتاسیم در گیاه آلوئه ورا
رضا سیلاوی
2
بررسی مقایسه ی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، سطح ویتامین های آسکوربیک اسید و E و بیومار کرهای شاخص تخریب اکسیداتیولیپیدی، پروتئینی و DNA در خون محیطی و خون حجامت در مردان سالم
نظم الدین نوری
3
جداسازی آنتی ژنی لیپوپلی ساکاریدی بروسلا آبورتوس و بررسی بیوشیمیایی شاخص های عملکرد های آن در طراحی کیت الایزای غیر مستقیم
حسام الدین لطف پوری
4
طراحی حسگر یون مس با استفاده از خمیر کربن اصلاح شده با شبکه سلیکا سل زل. لیگاند N استیل L سیستئین و نانو ذرات طلا و مطالعه و اندازه گیری الکترو شیمیایی داروی مرکاژتو ژورین با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذرات طلا
متینه جلاییان مهری
5
بررسی اثر سوربیتول و ترهالوز بر ساختمان و عملکرد آنزیم TBADH
حمید ساعدی
6
مطالعه ی اثر داروی رانولازین بر تولید و فعالیت فاکتورهای رشد خون سازی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در بافت ریه ی موش Balb/c در شرایط invitro
گلناز رضایی
7
بررسی تاثیر دو نانو ذره ی دی اکسید تیتانیوم و اکسید آهن بر فعالیت آنتی اکسیدانی بافت ریه موش و فعالیت فاکتورهای تحریک کلونی ترشحی آن
ارش سلطانی
8
مطالعه ی میانکنش نانوفیبریلهای پروتئینی تهیه شده از لیزوزیم سفیده تخم مرغ با رنگهای آزو
زینب محمدی
9
بررسی وضعیت آنتی اکسیدانی آنزیم های کبدی خون و متابولیتهای مرتبط در مواجهه با سولفات سدیم در کارگران فعال در بخشهای مختلف کارخانه تولید سولفات سدیم
سلاله رودی
10
بررسی اثر سه ماده ی وین بلاستین، وین کریستین و آجمالایسین بر وضعیت آنتی اکسیدانی و ترشح اکسیدانی و ترشح هورمونهای خون ساز در بافت ریه موش نژاد Balb/c در شرایط In vitro
سمیه بلوچی
11
بررسی برخی ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم نوترکیب بتاگلوکاناز جدا شده از باکتری گرمادوست بومی Cohnella sp.A01
میثم رضائی چقونگنش
12
بررسی اثرات آب تهی شده از دوتریم بر فرآیند پیری در سلول های فیبروبلاست انسانی سمی شده با منگنز
مریم آشفته
13
بررسی اثرات بیولوژیکی آب تهی شده از دوتریوم برروی رده های سلولی سرطانی روده HT2 و SW480
زهرا زارعی محمودآبادی
14
بررسی اثرات ترمیمی لوسیون گل همیشه بهار( Calendula officinails L.)- آب تهی شده از دوتریوم (DDW) در تحریک بیان کلاژن و فعالیت آنتی اکسیدانتی برروی موش های زخمی ( Mus musculus)
زهراالسادات شمس الدین نجفی
15
اثرات نانو ذره y-Fe2O3 در ایجاد تجمعات آمیلوئیدی لیزوزیم به عنوان پروتئین مدل در بیماری های تجمع پروتئینی
غزال امینیان
16
بررسی تأثیر نانو ذره y-Fe2O3 بر هسته زایی تجمع پروتئین تاو
فاطمه شجاعی
17
تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در رفتار تهاجمی سلول های سرطانی سینه رده- MDA-MB-231 و بررسی نقش دو مشتق Celecoxib در این فرآیند
خدیجه مرادی
18
بررسی اثرات دو ماده catechuic asidو hibiscetin بر فعالیت آنزیم های آمینوترانسفراز و وضعیت آنتی اکسیدانی بافت کبد موش در شرایط in vitro
اسری کیخاونی
19
تعیین تیتر آنتی بادی ها در موش نژاد Balb/C و سلول هیبرید علیه ویروس آنفولانزای H9N2 به وسیله طراحی یک روش الایزای غیر مستقیم
حمید غلامی مورینه
20
مطالعه اثرات آنتی گلایکیشنی و آنتی اکسیدانی آلیسین و آلین در محیط کشت ارگانوتایپیک کبد موش سوری نژاد Balb/c
هما فرجی
21
بیان دمین خارج سلولی VEGFR-2 انسانی و بررسی خواص اتصالی و ساختاری
زهرا فتحی
22
بررسی اثرات مقایسه ای روزماریک اسید و کارنوزیک بر بقاء سلولی، متابولیسم سرآمید و پاسخ های آنزیم های آنتی اکسیدانتی در سلول های سرطانی رده HEP-G2
نرگس نجارپور
23
بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر گیاه کوجه فرنگی گلخانه ای از دیگاه بیوشیمیایی و مولکولی
فرهاد نصیرزاده
24
بررسی مقایسه ای اثرات منتول و لیمونن بر بقاء سلولی، متابولیسم سرامید و پاسخ های آنزیم های آنتی اکسیدانتی در سلول های سرطانی رده HRT-18
وحیده زندگان
25
بررسی فعالیت سرمی آنزیم پاراکسوناز 1 و استرس اکسیاتیو در ژنوتیپ های مختلف هاپوگلوبین در بیماران مزمن کلیوی
وحیده حیدری قشلاقی
26
بررسی مقایسه اثرات بوفالین و دیگوکسین بر بقاء سلولی و متابولیسم سرآمید و فعالیت پاراکسوناز در سلول های ملانوما A-375
سیدعلیرضا حجازی
27
بررسی مقایسه ای اثر hesperetin و hesperetin 7-o-acetate بر متابولیسم سرامید و فعالیت آنتی اکسیدانت رده سلولی سرطان کلیه (A-494)
ایرج بهره بر
28
تعیین اثر ماده تاکسول و مشتق 10 د-استیل تاکسول بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیداتیو و متابولیسم سرامید سلول های سرطانی HEP-G2
رضا حسنلومحسنی
29
بررسی مقایسه ای اثرات هسپریدین و هسپرتین بر بقاء سلولی، متابولیسم سرآمید و پاسخ آنزیم پاراکسوناز در سلول های سرطانی رده MDA-MB-231
زهرا جراح زاده
30
بررسی مقایسه ای اثر I و cucurbitacin بر بقاء سلولی، شاخص های آنتی اکسیدانتی و گلایکیشنی و فعالیت پاراکسوناز در سلول های سرطانی رده MDA-MB-435
نرگس حاطمی کاهکش
31
بررسی مقایسه ای اثرات دو مشتق B و I از ماده کوکوربیتاسین بر متابولیسم سرامید، فعالیت پاراکسونازی و آنتی اکسیدانی رده سلولی سرطان کبد Huh-7
مرضیه فتحی چسلی
32
تأثیر غلظت های مختلف بربرین و مشتق متوکسی فنل‌اتیل بربرین بر بقاء سلولی و متابولیسم سرامید در سلول های سرطانی A549
سروناز مرادی تکلیمی
33
مطالعه مقایسه‌ای مشتقات اولراسئین A و B بر وضعیت آنتی اکسیدانی و متابولیسم سرامید در سلول‌های سرطانی HepG2
حمیدرضا خداجوماسوله
34
بررسی مقایسه ای وضعیت پارامتر های آنتی دیابتیک، آنتی گلایکشنی و پراکسیداسیون لیپیدی تحت اثر اسیدگلیسرتینیک بر رده سلول های پانکراس -TC6 و سلول های عضلانی C2C12
سعید قبادی آلام
35
بررسی اثرات دو ماده هارمالین و هارمالون بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی شاخص های آنتی گلایکیشنی (ضد قندی شدن) و رشد سلول های سرطانی ریه رده A427
منورالسادات مهدوی
36
مقایسه اثرات آنتی اکسیدانت و آنتی دیابتیک دو ماده بربرین و بربامین استخراج شده از زرشک تزئینی برروی روده سلولی HGC-27
سیده زینب میرعابدین
37
تأثیر مقایسه ای آمیگدالین و مشتق ان پروناسی با توجه به متابولیسم سرامید بر سلول های سرطانی (Caco2)
فاطمه صادقی للردی
38
اثر مصرف اسید های چرب ترانس بر بیان و اپی ژنتیک فاکتور تنظیم متابولیکی PPARyدر بافت بیضه موش های صحرایی
زینب اعظم پورافشار
39
بررسی کتابخانه داروهای ریزمولکول تأیید شده برای یافتن مهارکننده مناسب جهت مهار آنزیم اوره آز باکتری هلیکوباکتر پیلوری و سنتز و بررسی اثر مهاری آن در محیط برون تنی (INVITRO)
محسن کرمی فتح
40
سنتز سبز نانو ذرات سلنیوم توسط عصاره آبی گیاه فلفل دلمه ای و بررسی اثر آن بر روی فعال سازی کاسپاز 3 و 7 و القای آپوپتوز سلولی
ارمین عتیقی
41
بررسی کتابخانه ی داروهای ریز مولکول تایید شده برای یافتن مهارکننده مناسب جهت مهار آنزیم اوره آز باکتری هلیکوباکتر پیلوری و سنتز و بررسی اثر مهاری آن در محیط برون تنی ( invitro )
محسن کرمی فتح
42
تولید آنزیم زیلاناز با استفاده از قارچ Trichoderma ressei با استفاده از کشت در بستر جامد (SSF)
ملیکا خدایی
43
بررسی اثر تیمول و کارواکرول بر وضیعت آنتی اکسیدانی و تخریب اکسیداتیو در رده سلولی A549
حبیب مهری بجند
44
بررسی فعالیت آنزیم های انتی اکسیدانتی و بیومارکرهای تخریب اکسیداتیو اثر الیسین بر هپاتو کارسینومای رده سلولی Hep-G2
بشیر احمد کریمی
دروس ترم جاری
658 - روش های استخراج و شناسایی ماکرومولکول های زیستی - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
539 - مباحث پیشرفته در بیوشیمی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
079 - بیوشیمی متابولیسم - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
079 - بیوشیمی متابولیسم - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00