توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1385/05/01
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تأثیر کلستاز بر آکواپورین‌4 در شبکه کوروئید مغز موش صحرایی نر نژاد ویستار
شهربانو عریان, محمد نبیونی, دلارام اسلیمی اصفهانی
تکمیل شده
1391
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه افوربیا ایرانشهر پهلوانی بربیان ژن P53 در سلول های سرطان پستان انسانی MDA-MB-231
محمد پنجی
2
بررسی اثر زنبور بر بیان سیکلواکسیژناز 2 در سندرم تخمدان پلی کیستیک القاء شده در موش رت نژاد ویستار
لطیفه کریم زاده باردیی
3
بررسی اکوآپورین ها(AQPS ) در هیدروسفال ناشی از سندرم Fetal alcohol در موش رت نژاد ویستار
زهرا رییسی وانانی
4
بررسی اثر زهر زنبور عسل و راپامیون بر رده سلولی لوکمیایی میلوئیدی انسانی (K562 )
طیبه رمضانی فرزین
5
بررسی اثر زهر زنبور عسل و وینکریستین بر رده سلولی سرطانی لوکمی لنفوبالاستی حاد انسانی (MOLT-4 )
زهرا صفایی نژاد
6
بررسی اثر کورکومین بر بیان ژنهای اکوپورین 1 و 4 در سلول های اپتلیاتی شبکه کوروئید بطن های جانبی رت نژاد ویستار
زهرا نظری
7
بررسی روش درمانی فوتودینامیک در حذف جنین رت: مدلی برای درمان بارداری خارج رحمی در انسان
اذر شیخ الاسلامی
8
بررسی تاثیر مایع مغزی نخاعی جنینی بر سلول های پروژنیتور عصبی در رت نژاد ویستاردر شرایط in vitro
سیامک یاری
9
بررسی تاثیر SCF و ملاتونین بر رشد و نمو اووسیت ها و تکوین جنین های موش نژاد NMRI در محیط in vitro
رویا گنجی
10
بررسی نقش مایع غزی نخاعی(CSF) جنینی در تمایز عصبی رده سلولی PC12
جواد رسولی
11
مطالعه ی نقش اپی ژنتیکی اکتین هسته ای در تنظیم بیان ژن در سلول های جنینی انسانی
خدیجه فلاح زاده
12
بررسی اثر کورکومین بربیان ژن آکواپورین 5 در سلول سرطانی روده بزرگ انسان
سکینه اذری
13
بررسی اثر کورکومین بر بیان ژن آکواپورین 5 در سلول سرطانی روده بزرگ انسان ( HCT116 )
صدیقه غلامی
14
بررسی اثر زهر زنبور عسل و آلفاتو کوفرول سوکسینات (VES) بر روی القاء تمایز رده ی سلولی سرطانی پرومیلوسیتی HL-60
اعظم یاراحمدی
15
مهندسی بافت عصب با استفاده از سلول های ips انسانی و داربست هیبریدی سه بعدی در شرایط آزمایشگاهی
پروانه هواسی
16
بررسی مقایسه ای تمایز سلولهای پرتوان القاء شده انسانی (hipscs) به سلولهای اندودرم قطعی با استفاده از سیگنالینگ مولکولی به همراه IDE1 در محیط دو بعدی و سه بعدی
الهام حویزی
17
بررسی اثر زهر زنبور عسل بر بیان ژنهای آکواپورین در سلولهای اپی تلیال شبکه کوروئید بطن های جانبی مغز رت
یاسمین حقیرشریف زمینی
18
بررسی اثر 1(3و5- دی کلوروفیل)3(2-1 توکسی فنیل) تری آژن بر روی تومورهای پستانی القا شده توسط رده ی سلولی 4t1 در موش بالغ نژاد Balb/c
صابر امیرپوراصل میاندوآب
19
بررسی اثر 1 و 3-بیس(2-اتوکسی فنیل) تری آزن بر روی تومورهای پستانی القا شده توسط رده سلولی 4t1 در موش بالغ نژاد Balb/c
زینب یزدانیان
20
بررسی اثر تراتوژنیک ایمیداکلوپراید و پریکوسن 1 بر تکوین تخمدان جنین رت ویستار
روح اله نوری نژاد
21
بررسی تمایز سلولهای بنیادی پره واسکولار بند ناف انسان به سلولهای زایای جنسی تحت القای محیط آماده شده با آل ترانس رتینوئیک اسید و گناد نر
احد مرادی بایرام بدن
22
بررسی اثر مایع مغزی نخاعی فینال رت نژاد ویستار بر تمایز عصبی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مایع آمونیوتیک
زهرا حیدری
23
بررسی اثر مایع مغزی نخاعی رت نژاد ویستار بر تمایز عصبی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از خون سیکل مس
حامد حسین زاده
24
بررسی اثر مایع مغزی- نخاعی جنینی بر تمایز عصبی سلولهای بنیادی مشتق از فولیکول مو موش رت نژاد ویستار
علیرضا صاحبی شاهم آبادی
25
بررسی اثر کورکومین برفعالیت کانالهای آکواپورین 1 و 4 شبکه کوروئید موجود در بطن های جانبی مغز رت در شرایط in vivo
سیده مینا سلامت منش
26
بررسی اثر القایی مایع مغزی نخاعی جنینی و پس از تولد در رت نژاد ویستار بر تمایز عصبی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله یوارتون بند ناف
پریسا مقدم
27
بررسی اثر مایع نخاعی جنینی رت نژاد ویستار بر تمایز عصبی سلولهای بنیادی مزانشیمی استرومال مشتق از مغز استخوان
رزمهر شکوهی
28
بررسی نقش پرورنین رسپتور(PRR) درWntسیگنالینگ در سلول های HEK293T
ریحانه رمضانی
29
بررسی اثر مایع مغزی- نخاعی جنینی برتمایز عصبی سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی در رت نژاد ویستار
محمدحسین محمدی مهدی آبادی حسنی
30
بررسی اثر القایی مایع مغذی- نخاعی جنینی بر تمایز نورونی سلولهای سرطانی جنینی P19
فاطمه امیری
31
مقایسه اثرات عصاره هیدروالکلی بنفشه معطر (Viola odorata) و دوکسوروبیسین بر رده سلول های سرطان پستان WEHI 164 در شرایط in virto
شیرین زین الدینی راویز
32
مقایسه اثر عصاره سیلیمارین و دوکسوروبیسین بر رده سلول های سرطان پروستات انسانی DU-145
فرزانه رستمی سراب
33
بررسی اثر مورفین و سیس پلاتین بر سلول های سرطانی تخمدان رده A2780cp
مریم رضائی گزیک
34
بررسی کاهش بیان ژن Cdc42 از طریق انتقال shRNA در رده سلولی Calu-6 کارسینومای ریه
زهره قمبری
35
بررسی کاهش بیان ژن Cdc42 از طریق انتقال shRNA در رده سلولی MDA-MB468 سرطان پستان
پرستو ویسه
36
بررسی اثر سمیت نانو ذرات Mgo برروی مراحل تکوین اولیه جنین گورخر ماهی
مهدی قبادیان
37
بررسی ترمیم ضایعات نخاعی با استفاده از سلول های بنیادی اپیدرمی مشتق از ستیغ عصبی
ساره پنداموز
38
اثر آنتی متاستاتیک ترکیبات شبه ساپونینی ستاره شکننده خلیج فارس برروی رده سلولی سرطان سرویکس
الهه امینی
39
بررسی اثرات عصاره ی سنجد (استری و الکلی) بر سلول های سرطانی تخمدان انسان، رده A2780cp
فاطمه زارعی
40
تأثیر بررسی اثر فرکشن (Fraction) دی کلرومتانی ستاره شکننده خلیج فارس (Ophiocoma erinaceus) بر سلول های سرطانی کلورکتال HT29
زینب صالحیان
41
بررسی اثر دیابت بارداری بر بیان و متیلاسیون ژن های P15 و p16 در بافت پانکراس زاده های بالغ در رت نژاد ویستار
زهرا نظری
42
طراحی سیستم ترکیبی زیستی پکتین و کیتوزان برای تحویل هدفمند نانو ذرات نقره با پوشش کورکومین و ارزیابی اثرات ضد سرطانی این نانو ذرات بر سلول های سرطان روده بزرگ
طیبه رمضانی فرزین
43
بررسی اثر عصاره تام استخراج شده از ستاره شکننده خلیج فارس برروی بیان فاکتور TGF-? در مدل CAM
رویا رحمانی
44
بررسی اثر عصاره تام استخراج شده از ستاره ی دریایی ترد و شکننده گونه خلیج فارس برروی بیان FGF در پرده ی کوریوالانتوئیک (CAM) جنین جوجه
فاطمه دنیادیده آسیابر
45
بررسی اثر عصاره تام استخراج شده از ستاره دریایی ترد و شکننده ی خلیج فارس روی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه
نسرین زارع خوش اقبال
46
بررسی اثر کورکومین روی بیان ژن Cdc42 در سلول های رده Calu-6 کارسینومای ریه انسان
منا مطهری نیا
47
بررسی اثرات قارچ کش مانکوزب بربافت بیضه، القا مرگ سلولی و بیان برخی ژن های سد خونی- بیضه ای
محدثه محمدی ساردو
48
بررسی میزان هم کشتی جزایر لانگرهانس بر تمایز سلول های بنیادی جنینی موشی به سلول های انسولین ساز
اذر چاوشیان
49
بررسی اثرات بیولوژیکی Resveratrol بر سلول های بنیادی جنینی انسان منفرد شده
زهرا صفایی نژاد
50
تأثیر ملیتین بر بیان و سنتز پروتئین HIF-1? در سلول های MDA- MB-231 سرطان پستان
ذبیح اله میرحسنی
51
بررسی اثر مایع مغزی نخاعی جنینی رت نژاد ویستار بر تمایز عصبی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان برروی پرده آمنیون انسانی
فرشته درازهی
52
اثر حفاظتی ژل رویال بر فیبروبلاست های پیرشده با تابش UV در شرایط آزمایشگاهی
فاطمه ابارشی
53
بررسی اثر ژل رویال بر بیان پروجرین در فیبروبلاست درمی انسانی القاء شده تحت تأثیر اشعه UV
شهرزاد میربها
54
بررسی اثر مایع مغزی تخاعی جنین رت نژاد ویستار بر تمایز عصبی سلول های بنیادی مشتق از خون قاعدگی برروی پرده آمنیون انسانی
مریم نعمتی فومشی
55
بررسی اثر ملیتین بر بیان Rac1 به عنوان مارکر متاستاز در سلول های سرطانی رده MDA-MB-231 پستان
فاطمه سلیمیان
56
بررسی سایتوژنتیک بز مرخز"
راضیه دیندارلو
57
"بررسی سایتوژنتیک شتر دو کوهانه"
فاطمه سیاه مرزکوهی
58
بررسی اثر مایع مایع مغزی نخاعی جنینی رت نژاد ویستار بر تمایز عصبی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی برروی پرده آمنیون انسانی
راضیه کشاورزی
59
تاثیر ورباسکوزید بربیان HIF-1?درسلول های دودمان HT-29سرطان کولون
60
تاثیر تمرین هوازی و بی هوازی با مصرف ملاتونین بر بیان نشانگرهای BAX و BCL2 میوکارد رت پس از ایسکمی ریپرفیوژن
حامد علی زاده پهلوانی
61
بررسی مقایسه ای مهار مسیرهای التهاب و القا کننده سرطان در رده سلولی MDA-MB-231 و MCF7 به کمک microRNAها
آذر شیخ الاسلامی
62
بررسی اثر ورباسکوزید بر بیان Rac1 به عنوان یکی از مارکرهای متاستاز در سلول های سرطانی رود? بزرگ رد? سلولی HT-29
دانیال سیفی
63
تاثیر تمرین هوازی و بی هوازی با مصرف مکمل ملاتونین بر نشانگر های ایوپتوزی اج اس پی 60 و 70 در قلب موش های صحرایی نر پس از ایسکلمی – ریپر فیوژن
مسعود جوکاربلوچی
64
مطالعه ارتباط پلی مورفیسم های جایگاه های -251A/T و +396G/T در ژن اینترلوکین 8 با خطر ابتلا به سرطان تخمدان
رفعت السادات باقری باوندپوری
65
بررسی اثر تیمار بالیتیوم بر تمایز سلول های بنیادی اپیدرمی مشتق از ستیغ عصبی به سمت رده سلول های عصبی
شیرین احمدی
66
بررسی اثر دارویی والپرئیک اسید روی تمایز سلول های اپیدرمی مشتق از ستیغ عصبی به سمت رده سلول های عصبی
زهرا بهاروند
67
بررسی اثر کروسین روی ژن های STAR و CYP19A1 در سلول های گرانولوزای موش نژاد NMRI
نادیا فلاح حسینی
68
بررسی اثر ضد متاستازی کوئیلاجا ساونین در سلول های سرطان تخمدان رده سلولی SKOV3
رئوفه کوچکی
69
اثرگرده خرما ( Phoeix dactylifera pollen grain ) بر بیان ژن های , PCNA Sirt1در سلول های گرانولوزای موش NMRI
ام البنین پاک طینت مزدور
70
بررسی تاثیر آلومینیوم کلراید بر سلول های گرانولوزای تخمدان موش NMRI
فریما رحیمی منصور
71
بررسی اثر محافظتی Ganoderma Lucidumبر سمیت القاء شده توسط لیتیوم کربنات در بافت بیضه موش
غزل قجری
72
مقایسه اثر محافظتی عصاره‌ی آبی گرده خرما و داروی ضد افسردگی فلووکسامین در برابر نوروتوکسیسیته القا شده به واسطه ی هیدروژن پراکسید در رده سلولی PC12
الهام لک مظاهری
73
اثر حفاظتی دانه گرده خرما برسلول های سر تولی موشی رده ی TM4 تحت تیمار با داروی ضد افسردگی سیتالوپرام
مریم حسن پور
74
بررسی اثرات انتی اکسیدانی و محافظتی عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه افوربیا ایرانشهری پهلوانی بر مدل حیوانی بیماری حاد کبدی القا شده توسط تتراکلرید کربن
محمدرضا افزا
75
بررسی اثر تمایزی داربست سه بعدی پلی کاپرولاکتونی حاوی عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک زر افشان برتمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت نر نژاد ویستار
مهسا قاسمی نظرابادی
76
: بررسی ویژگی‌های آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و زیست سازگاری داربست پلی کاپرولاکتون تهیه شده با روش الکتروریسی پوشش دهی شده با عصاره الکلی دانه گل مغربی
سحر جعفری
77
بررسی اثر تمایز استخوانی داربست سه بعدی پلی کاپرولاکتونی حاوی عصاره هیدروالکلی بذر کتان بر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت نژاد ویستار
رویا فتاحی
78
بررسی اثر تمایزی داربست سه بعدی پلی کاپرولاکتونی حاوی عصاره هیدرو الکلی صمغ ریشه گیاه باریجه بر تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت نر نژاد ویستار
سیمین دخت مهرنوش
79
اثر محافظتی سلنیوم بر نارسایی تخمدان موش های صحرایی بالغ نژاد ویستار تحت درمان با بوسولفان
مریم کوهدار
80
طراحی و ساخت کاندیدای mRNA مربوط به ژن emm5 و ارزیابی عملکردی آن در مدل سلولی ملانوما
مدیا عبداللهیان
81
ارزیابی داربست سلولزی اصلاح شده با سفیده تخم مرغ در تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی
معصومه کهندانی
82
بررسی اثرات آنتی اکسیدانی بذر هویج بر استرس اکسیداتیو القا شده با آفت کش مانکوزب در سلول های سرتولی رده TM4
فائقه یونسی
83
تاثیر عصاره آبی میکروجلبک کلرلا سوروکینیانا بر بیان ژن های M‏DM2 و ARF در رده سلولی A549 سرطان ریه انسانی.
فاطمه نقی بیرانوند
دروس ترم جاری
608 - سازوکارهای سلولی و مولکولی سرطان - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
556 - فرایندهای تنظیمی و ترارسانی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
095 - تکامل موجودات زنده - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
095 - تکامل موجودات زنده - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00