توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
شهید چمران
اهواز
ایران
1367
17
2
کارشناسی ارشد
تربیت مدرس
تهران
ایران
1371
17
3
دکترا
ناتینگهام
ناتینگهام
انگلستان
1384
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
بررسی تاثیر تابش اشعه UV بر روی نوترکیبی کروموزومی در لارو دروزوفیلا ملانوگاستر
سیده غدیره میرابوالقاسمی, محمد طهماسب
تکمیل شده
1384
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه افوربیا ایرانشهر پهلوانی بربیان ژن P53 در سلول های سرطان پستان انسانی MDA-MB-231
محمد پنجی
2
تأثیر عصاره ریشه گیاه قاصدک برروی کشندگی و درمان در رده سلولی A549 سرطان ریه و بیان ژن‌های ARF وMDM2
آرزو آخوندی خرانقی
3
بررسی بیوشیمیایی و ژنتیکی پروتئین های ذخیره ای دانه مرتبط با کیفیت ماکارونی در برخی از گونه های تتراپلوئید گندم زراعی ایران
وحیده جهانشاهی خضرلو
4
بررسی ژنتیکی وبیوشیمیایی برخی از پروتئین های ذخیره ای دانه و مطالعه ی کیفیت ماکارونی در تعدادی از لاین های گندم دوروم
فاطمه مهدیه نجف ابادی
5
بررسی بیوشیمیایی وژنتیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین های ذخیره ای دانه های گونه های گندم تتراپلوئید ایران
زهرا شیخی
6
بررسی الگوی متیلاسیون ناحیه پروموتور ژن گاما گلوبین در ناقلین و بیماران مبتلا به تالاسمی بتا با هموگلوبین جنینی بالا در مقایسه با افراد طبیعی
زهره شجاعی
7
بررسی بیان miRNAها در رده های سرطانی پستان تحت تاثیر سیلیبینین
سیده المیرا یزدی روح الامینی
8
بررسی آلودگی متقاطع رده های سلولی J774، U937، Sp2/0 با سلول های Hela توسط مارکرهای مولکولی
نسیم فتحعلی زاده بهنق
9
بررسی بیان یک miRNA در رده سلولی از سرطان پستان تحت تأثیر سیلیبنین
پروانه شاهین فر
10
بررسی بیان ژن TSLP توسط روش Real time-PCR در بیماران مبتلا به سرطان کولون
سعید خرمدین
11
سنجش بیولوژیکی و غربال گری مولوکولی آنزیم پکتیناز در باکتری های نمک دوست
زهره نصراله زاده
12
ارزیابی تاثیر داروی لاپاتینیب در کاهش آنیوپلوئیدی مرحله قبل از لانه گزینی جنین های موش حاصل از IVF
پروانه مالکی
13
بررسی میزان بیان ژن NRG1 تیپ های یک، دو و سه در بیماران ایرانی مبتلا به اسکیزوفرنی
زهراسادات حسینی
14
بررسی موتاسیون در اگزونهای 2, 3و 5 ژن اینترفرون گاما گیرنده 1 دربیماران مشکوک به حساسیت مندلی به عفونت های مایکو باکتریایی درمنطقه مرکزی ایران
الهه طالبی هفشجانی
15
بررسی همراهی پلی مورفیسم های GSTT1 null وGSTM1 null با استعداد ابتلا به سرطان ریه
فهیمه حامدی
16
"بررسی افزایش ژن گلو تاتیونپراکسیداز I بر روند رشد و تکثیر ردهی سلول سرطان پستان "
گلاره شباک
17
مطالعه همبستگی پلی مورفیسم ار اس 116141913 ژن میکرو ار ان ای 196 - 92 با خطر ابتلا به سرطان سلولهای غیر کوچک ریه در جمعیت جنوب ایران
پروین پیشوا
18
"مطالعه همبستگی پلی مرفیسم rs11614913 ژن micro RNA 196a2 با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت جنوب ایران
زهرا اسلامی ثمرین
19
مطالعه همراهی واریانت rs#531564 در ژنhas-mir -124-1 و دیابت تایپ 2 در جمعیت ایرانی
مونا خدابنده
20
"تعیین پروفایل و جهش ژنی در اگزون ها ی 16 و 17 ژن PLA2G6 در بیماران مشکوک به ابتلا به بیماری NBIA2A "
روزبه حیدرزاده
21
بررسی پلی مورفیسم ژن انتقال دهنده سروتونین و افزایش حساسیت در اسکیزوفرنی
طیبه شریعت منش
22
بررسی بیان ژن های RUNX3,RUNX2,RUNX1 در بیماری لوسمی میلوئیدی حاد (AML)
مژگان کاشانیان
23
اثر مشتق اگزالی پلاتین روی بیان ژن Reg4 در سرطان کولورکتال رده سلولی HT29
زهرا اصغرزاده فیروزسالاری
24
ارتباط پلی مورفیسم توالی تکراری ناحیه پروموتر ژن 5HTTLPR بر اختلال افسردگی شدید
فرزانه شمس نجف ابادی
25
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم 1050450 با وقوع سرطان سینه
الهه غلامی
26
بیان اپیتوپ های خطی پروتئین های F وHN ویروس نیوکاسل جدایه جدید ژنوتیپ حاد VII در E.coli
رضا طاهری نیا
27
بررسی همبستگی پلی مورفیسم rs1047840 ژن EXO1 با استعداد ابتلا به سرطان ریه در جمعیت جنوب ایران
سمیه گیاهپور
28
اثر یکی از مشتقات اگزالی پلادیوم (پلادیوم ایزو پنتیل گلایسین نیترات) روی بیان ژن Reglv در سلول های سرطانی کلورکتال (رده سلولی Ht29)
محمد نیکدان
29
بررسی اثر سمیت عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه افوربیا ایرانشهری پهلوانی بر بیان ژن BCL2 در ردهی سلولی سرطان ریه انسان ( A549)
قادر پیلتن
30
تاأثیر عصاره آبی میکروجلبک کلرلاسوروکینیانا برروی بیان ژن‌های P53 و PTEN در رده سلولی A549 سرطان ریه انسانی
لیلا علی پورمطلق
31
تأثیر عصاره آبی میکروجلبک کلرلاسوروکینیانا برروی بیان ژن‌های P53 و PTEN در رده سلولی A549 سرطان ریه انسانی
لیلا علی پورمطلق
32
تأثیر عصاره آبی میکروجلبک کلرلاسوروکینیانا برروی بیان ژن‌های E2F1، MYC و MAPK14 در رده سلولی A549 سرطان ریه انسانی
میثاق قاسمی صیادی
33
بررسی همبستگی بین تغییرات بیانی و واریانت rs2268498 (واقع در ناحیه تنظیمی) در ژن OXTR و تغییرات بیانی خانواده نورکسین (IV NRXN) با توانایی انجام آزمون های مرتبط با نظریه ذهن در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
رعنا قمری
34
مطالعه متیلاسیون ژنهای hand1 و sept9 در cFDNA بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال
مهرداد شاولی
35
ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از گونه های سیانوباکترها با استفاده از مارکرهای BOX-PCR، ERIC-PCR و REP-PCR و SCoT
مبینا سعادت
36
بررسی همراهی پلی مورفیسم های rs2366152 و rs1899663 در ژن LncRNA HOTAIR با بیماری سرطان کلورکتال
نسیم عیوضی
37
تاثیر عصاره آبی میکروجلبک کلرلا سوروکینیانا بر بیان ژن های M‏DM2 و ARF در رده سلولی A549 سرطان ریه انسانی.
فاطمه نقی بیرانوند
38
اصلاح ژنتیکی ژن بیماری زای eae باکتری E.coli O.157 با استفاده از سیستم چندگانه CRISPR
بهاره بقایی راوری
دروس ترم جاری
586 - ایمنوژنتیک - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
586 - ایمنوژنتیک - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
118 - ژنتیک پایه - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
118 - ژنتیک پایه - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00