توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
UPLB
1386/07/03
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
اثر متقابل جیبرلین و شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی دو رقم نخود ایرانی
الیاس سلطانی
2
تاثیر میدان الکترومغناطیسی برمراحل تکوین هیبریدسازی گل کلزا و بررسی چند شکلی احتمالی ایجاد شده در ژنوم آن توسط نشانگرهای مولکولی
سمیه درویشانی
3
بررسی بیوشیمیایی عوارض حاد و زهرمار ناجاناجااکسیانا برروی برخی از فاکتورهای مربوط به کبد و قلب در مدل خرگوش Dutch
فاطمه یعقوبی
4
بررسی بیوشیمیایی عوارض حاد زهرمار ناجاناجااکسیانا برروی برخی از فاکتورهای مربوط به کلیه و قلب درمدل خرگوش Dutch
عادله هوشمندی
5
تجزیه و تحلیل تظاهر ژنی و پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه سویا تحت تنش خشکی
مریم فیاضی
6
بررسی تغییرات بیان ژنی آسیب القا شده توسط قارچ کش پروپیکونازول بر بافت بیضه و اثرات حفاظتی سلنیوم در رت نر نژادSD
سمیرا رشیدی پویا
7
بررسی ارتباط بین چند شکلی در ژن اینترلوکین 18 و 3’UTR ژن Urikinase با بیماری سنگ کلیه در استان تهران توسط روش AS-PCR
ندا عصاری تلک آبادی
8
بررسی ارتباط بین چند شکلی در ژن گیرنده هورمون های استروژن و پرولاکتین با سقط مکرر جنین در جمعیت استان آذربایجان شرقی توسط روش AS-PCR
سحر دارائی
9
بررسی میزان بیان و متیلاسیون ژن SFRP4 در 30 نمونه بافتی بیماران مبتلا به سرطان کولون
سینا اعظمی
10
تجزیه و تحلیل تظاهر ژنی و پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه ذرت (Zea mays L.) در پاسخ به برهمکنش تنش خشکی و جیبرلیک اسید
افشین باقری ظلم آبادی
11
تجزیه و تحلیل تظاهر ژنی و پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه ذرت (Zea mays L.) در پاسخ به برهم کنش تنش کلرید کادمیوم و جیبرلیک اسید
خالد آذرنیوش چلچه
12
بررسی تغییرات بیان ژنی در آسیب القاء شده توسط قارچ کش پنکونازول برروی بافت بیضه و اثرات سلنیوم در رت نژاد SD
فاطمه سبزعلی
13
تولید پروتئین HIV-1-Tat و تزریق آن به شتر به منظور تولید نانو بادی
نیلوفرسادات کلاکی
14
کلون کردن اپی توپ های خطی پیش بینی شده آنتی ژن EG95 گونه اکینوکوکوس گرانولوزوس برای لنفوسیت های T در وکتور PEGFP و بررسی بیان آن در سلول های CHO
سمیه محمدی
15
کلون کردن DNA کد کننده اپی توپ های خطی پیش بینی شده آنتی ژن EGTrp گونه اکینوکوکوس گرانولوزوس برای لنفوسیت های T در وکتور PEGEP و بررسی بیان آن در سلول های CHO
مژگان احمدزاده
16
تولید پروتئین پلی توپی ویروس HIV-1 و تزریق آن به شتر به منظور تولید نانو بادی درمانی
سامره غلامی مقدم گنگرج
17
کلون کردن اپی توپ های خطی پیش بینی شده آنتی ژن P14-3-3 گونه اکینوکوکوس گرانولوزوس برای لنفوسیت های T در وکتور PGEEP و بررسی بیان آن در سلول های CHO
رقیه مصری
18
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژنتیکی در ژن های GSTM1 , CYP1A1 و GSTT1 و استعداد ابتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن در جمعیت ایرانی
شقایق صفایی
19
تشخیص جابجایی ژن BCL2 در سرطان پانکراس در بیماران ایرانی "
سوزان گردهء
20
بررسی بین ژن BIE 1در سرطان سینه و ارتباط ان با وضعیت گیرنده های هورمونی و خصوصیات هیستو پاتولوژی تومور "
کژاله محمدی
21
اثر تنش خشکی و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی جمعیت F2 ذرت، تأیید و نقشه یابی دقیق تر ژن های مرتبط با رشد با استفاده از نشانگرهای مولکولی
فاطمه حاجی علیزاده
22
بررسی ارتباط بین ژن TGF? بر بهبود زخم پوستی به دنبال استفاده از عصاره هیدروالکلی بخض هوایی گیاه تشنه داری در موش صحرایی
شیماء غلامی
23
بررسی همراهی بین پلی مورفیسم های CYP3A4 و CYP2D6 و خطر سرطان لوسمی میلوئیدی مزمن و تأثیر آنها روی پاسخ به دارو در جمعیت ایرانی
پرستو کاظمی
24
بیان Hbmp7 (Human Bone Morphogenetic Protein-7) در E.coli با استفاده از SUMO فیوژن
غزال سعدی پور
25
توسعه تست Realtime برای شمارش کیست انگل توکسوپلاسما در نمونه مغزی موش
محبوبه بریزی
26
بررسی میزان بیان فاکتور یو کاریوتی آغازگر 4ای و پروتئین متصل شونده به آن در سرطان سطحی و تهاجمی مثانه در مقایسه با بافت کنترل
طاهره میرزایی
27
بررسی ناحیه ی تنظیمی ژن CHD5 در بافت بیضه مردان نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان
سوگل کارگران
28
بررسی عملکرد miR-101 با هدف قراردادن رونوشت ژن PARIS در رده سلولی انسانی SH-SY5Y
مریم مستشفی
29
بیان پروتئین کایمر F2 – Globular head HN به صورت فیوژن با NusA ویروس نیوکاسل در E.coli
فاطمه مروج
30
بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن های MTHFR و ERRF11 با نفروپاتی دیابتی
سعیده سادات عسگربیک
31
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های ژنتیکی در ژنهای KLK3و PRNCR1 واستعداد به آدنوکارسینومای پروستات در جمعیت ایرانی
مهدی یزدانی
32
بررسی بیومارکراپی ژنتیکی متیلاسیون در ژن ویمنتین در مرحله اپی‌تلیان به مزانشیمال در بیماران مبتلا به سرطان پستان و وابستگان آنها
ناهید نجات
33
بیان پروتئین کایمرF1-HN (stalk region) جدایه جدید ژنوتیپ VII ویروس نیوکاسل به صورت فیوژن باNusA در باکتری E.coli
نوشین شکری
34
ارتباط پلی مورفیسمrs 2004640 ژنIRF5 درافرادمبتلا به بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE)درجمعیت ایرانی
فاطمه روح زاده خانقشلاقی
35
بیان هترولوگ و بررسی خواص زیستی و بیوشیمیایی پپتید متصل شونده به کیتین 2 از گیاه مورینگا اولیفرا (MO-CBP2)
فاطمه ولایتی پور
36
بررسی میزان بیان miR-503 در خون و بافت چربی اپی کاردیال قلبی(EAT) در بیماران عروق کرونری(CAD)
فرنوش صولتی
37
مطالعه همراهی بین واریانت های معمول در تعدادی از ژن های کاندید با خطر ابتلا به ادنوکارسینومای پروستات
بهناز بیک زاده
38
بررسی تغییرات بیان ژن های REG4 و CAT در سلولهای سرطان کلورکتال تحت تیمار با نانوذرات اگزالی پالادیوم سنتز شده با روش شیمی سبز
ایلناز ترک چریک
39
بررسی میزان بیان miR-15 درخون و بافت چربی اپی کاردیال قلبی(EAT) در بیماران عروق کرونری (CAD)"
نازنین عنبرستانی
40
مطالعه همراهی rs1859962 با سرطان پروستات در جمعیت ایران
زهرا ماسوری
41
بیان و خالص سازی پروتئین فیوژن نوترکیب P30- PVPA مایکوپلاسما گالیسپتیکوم و بررسی عملکرد آن در تست الایزا
سیده مروارید زمانی
42
بررسی عملکرد پروتئین نوترکیب P48 در تشخیص انتی بادی در گوسفند با تکنیک الایزا
ایلار صفری
43
بررسی داینامیک ژنتیکی در بیماران CLL با فاکتورهای ژنتیکی پرخطر تحت درمان باشیمی درمانی و یا Venetoclax
فاطمه طاهری
44
بررسی تاثیر بیان piwi12در تغییر الگوی بیان miRNAهای دخیل در فرایند EMT در سلول اپی‌تلیال بافت پستان موش
هاله بسعادی
45
کلونینگ، بیان نوترکیب، خالص سازی و بررسی ویژگی های عملکردی آنزیم نیتریل هیدراتاز از سویه باکتری بومی Streptomyces iranensis
حمیده امیرمجاهدی
46
بررسی پارتاناتوز و آپوپتوز در سلول های فیبروبلاست در مواجه با محیط اسیدی و محیط شرطی شده سلول سرطانی
شهرزاد چیت گران
47
بررسی همراهی rs1571801 و rs16260 با استعداد ابتلا به آدنوکارسینومای پروستات در جمعیت ایران
عباس رحیمی
48
تولید مدل تراریخت زبرافیش به عنوان مدلی برای مطالعه ی ترمیم سلول های بتای پانکراس
مهسا مویدی
49
بررسی مبنای ژنتیکی اختلال ناشنوایی سندرومی و غیرسندرومی در چند خانواده اصالتا سمنانی
مبارکه عجم حسینی
50
کلونینگ، بیان نوترکیب و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی گلوتامیناز(ها) از سویه بومی Alteribacillus bidgolensis
صبا معافی
دروس ترم جاری
688 - امیکس مقدماتی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
635 - اپی ژنتیک در سلامت و بیماری - روز: پنج شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
635 - اپی ژنتیک در سلامت و بیماری - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
215 - ژنتیک انسانی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00