توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی زیست شناسی میکروبیولوژی
دانشگاه تهران
1391/06/30
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
میکروبیولوژی محیطی
2
میکروبیولوژی صنعتی
3
میکروبیولوژی پزشکی
4
بیوتکنولوژی میکروبی
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
طرح بررسی منشأ آلودگی مخازن چاه نیمه
عطا شاکری, ویدا تفکری, پرویز ضیائیان فیروزابادی, محسن رضائی
تکمیل شده
1396
2
Source apportionment of pollutants in the water and sediments of the Chahnimeh reserviros
, Tafakori Vida, Parviz Zeaieanfirouzabadi, Mohsen Rezaei
تکمیل شده
2017
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
مطالعه آزمایشگاهی ویژگی‌های مکانیکی بتن سبک باکتریایی با سنگدانه بهبود یافته توسط باکتری در طول زمان
شادی زینعلی
2
بهینه سازی تولید بیوهیدروژن توسط باکتری Rhodobacter spheroids با استفاده از پسماندهای صنعتی جهت نیترات-زدایی از آب‌های شرب و بررسی بیان نیتروژناز وابسته به آن
محمدرضا کرمیان
3
بهینه سازی سنتز سبز نانوذرات طلا توسط اگزوپلیمر گونه ای از کلامیدوموناس و بررسی پایداری آن در شرایط مختلف محیطی
نسیم نصیری
4
اندازه گیری اپتیکی میزان آفلاتوکسین B1 در روغن آفتابگردان
حنانه رفیعی
داوری در کنفرانس‌ها
#
عناوین کنفرانس‌ها
تاریخ همکارى و توضیحات
1
کنگره بین المللی جنبه های نوین در زیست شناسی
1397
دروس ترم جاری
226 - آزمایشگاه ساختار و تنوع میکروبی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
226 - آزمایشگاه ساختار و تنوع میکروبی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
226 - آزمایشگاه ساختار و تنوع میکروبی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
226 - آزمایشگاه ساختار و تنوع میکروبی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
226 - آزمایشگاه ساختار و تنوع میکروبی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
226 - آزمایشگاه ساختار و تنوع میکروبی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
225 - ساختار و تنوع میکروبی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
225 - ساختار و تنوع میکروبی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
117 - ویروس شناسی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
117 - ویروس شناسی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30